W poniedziałek 16.12.2019 roku klasa I cG brała udział w wykładach zorganizowanych w ramach „Młodzieżowych spotkań z medycyną” w auli Atheneum Gedanense Novum – GUMed. Organizatorami spotkania byli dr hab. med. Tomasza Zdrojewskiego prof. nadzw. GUMed, dr n. med. Łukasza Wieruckiego oraz dr n. med. Romana Budzińskiego (Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku).

 image006

 

Konferencja rozpoczęła się o godz. 13.15 warsztatami „Jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi?" prowadzonymi przez studentów IV roku ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki GUMed. Uczniowie mogli podejść do stolików oraz dowiedzieć się ciekawych informacji potrzebnych podczas pomiarów, a także przekonać się, jak to jest wykonywać takie badanie.

Następnie wygłoszono trzy przemówienia. W godzinach 13.35-13.50 dr. n. med. Łukasz Wierucki omawiał kwestię „Nadciśnienia tętniczego jako najważniejszego czynnika ryzyka udarów mózgu i zawałów serca”. Mogliśmy wysłuchać najważniejszych aspektów związanych z tym tematem, takich jak choroby będące skutkiem nadciśnienia czy też poziom ryzyka ich wystąpienia.

Drugi, 15-minutowy wykład odnośnie tego „Jak działa mózg seryjnego mordercy?” poprowadziła uczennica kl. 1 VI LO w Gdyni- Maria Radtke. Swoją prezentację rozpoczęła omówieniem przyczyn zachowania przestępców oraz ich cech charakterystycznych. Następnie przedstawiła różnice między masowym a seryjnym zabójcą, a także wymieniła najbardziej znanych wszystkim zbrodniarzy.

Jako ostatnie przemówienie dr hab. n. med. Łukasz Balwicki oraz studentka VI roku przedstawili problematykę e-papierosów i wyrobów tytoniowych. Uczennica zaprezentowała swoje wyniki badań wśród palącej i niepalącej młodzieży, a więc mogliśmy przekonać się, jak na e-papierosy odpowiadają inni. Opowiedziała również, jakie są przyczyny takiego postępowania wśród naszych rówieśników.

Konferencję zamknęła mała dyskusja- pytania mogli zadawać wszyscy uczniowie. Najciekawsze kwestie zostały nagrodzone, a około godziny 15.00 wykładowców pożegnano gromkimi brawami.

Uczestnicy opuścili aulę usatysfakcjonowani, ponieważ cała problematyka wykładów dotyczyła bliskich nam tematów, a także przyciągnęła uwagę i zainteresowała wszystkich odbiorców.

Paulina Potratz

uczennica klasy 1cG