Dnia 17 lutego uczniowie klas I bG i II e brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

zdj006

 

Tym razem zajmowaliśmy się wykrywaniem witaminy C w sokach owoców i warzyw, oraz oznaczaniem zawartości tej witaminy metodą miareczkową. Wszyscy bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Następnie uczniowie z klasy drugiej udali się na wykład z cyklu Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.
Dziękujemy naszym opiekunom: paniom profesor Monice Antoniuk i Marioli Klein, oraz panu profesorowi Rafałowi Dębskiemu.
Agata Klawikowska