Z głębokim żalem żegnamy Profesora dr hab. Józefa Kura, wybitnego Absolwenta naszej szkoły i przyjaciela. 

kur

Józef Kur - profesor doktor habilitowany nauk biologicznych. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie z 1974r. Ukończył Wydział Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-1989 oraz w 1991 odbył staż naukowy w McArdle Laboratory for Cancer Research University of Wisconsin-Madison w USA.
Od roku 1980-1991 był pracownikiem Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1991 do dziś Pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Naukowo zajmuje się konstrukcją i zastosowaniem metod diagnostyki molekularnej w mikrobiologii, molekularnymi mechanizmami patogenezy czynników infekcyjnych, produkcją i wykorzystaniem białek organizmów ekstremofilnych w biotechnologii przemysłowej oraz medycznej, konstruowaniem nowych testów immunodiagnostycznych i szczepionek nowej generacji. Dorobek naukowy obejmuje ponad 160 publikacji oryginalnych, 25 prac przeglądowych, 8 patentów i zgłoszeń patentowych, współautorstwo 6 skryptów i  6 książek. Zasadniczy trzon tego dorobku stanowią oryginalne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej. Wypromował łącznie 31 doktorów. Był członkiem i aktywnie działał w ramach Komitetu Mikrobiologii PAN oraz Polskiej Platformy Biotechnologicznej. Był aktywnym członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był Przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Był także członkiem Zespołów Redakcyjnych wielu krajowych i światowych czasopism naukowych. W roku 2008 został powołany na członka Zarządu Fundacji przez założyciela prof. Wacława Szybalskiego. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wzmocnienia międzynarodowego prestiżu nauki polskiej. Wielokrotnie przewodniczył obradom plenarnym na zjazdach i kongresach naukowych.

Pogrzeb odbędzie się 31 października o godz. 9.00 na cmentarzu w Wejherowie.