Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 lipca 2012 roku zmarł Śp. Maciej Kantecki - wieloletni nasz nauczyciel, absolwent I LO im. Króla Jana III Sobieskiego (1964).

CAB4.tmp

 Urodził się 19 lipca 1946 r. Ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1969 r Jego los zawodowy związany był ze szkołami ziemi gdańskiej: w LO im. Ziemi Zuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, w Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie i od 1985 r. w I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. W 2003 r. Pan Profesor uległ wypadkowi, który uniemożliwił mu dalsze wykonywanie zawodu nauczyciela w-f. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, m.in: w 1986 odznaczeniem "Zasłużony Ziemi Gdańskiej", rok później Brązową Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", w 1988 r. Złotym Krzyżem Zasługi a w 1993 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Profesora Kanteckiego ("Kozę") nauczyciele i uczniowie zapamiętają jako wspaniałego, skromnego człowieka, doskonałego organizatora imprez sportowych, sprawiedliwego nauczyciela, konsekwentnego wychowawcę i pasjonata swojego zawodu.
Cześć Jego Pamięci