Z żalem informujemy, że dnia 4 czerwca 2012 roku zmarł Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.

8707.tmp

 List Pomorskiego Kuratora Oświaty
Człowiek, kierując się światłem rozumu, (...), wybiera, a w ten sposób rozstrzyga i stanowi o sobie. Nadaje kształt swym uczynkom. Przykazanie miłości jest skierowane do wolnej woli, od niej bowiem zależy, czy człowiek nada swym uczynkom, swemu postępowaniu, kształt miłości lub też inny kształt, miłości przeciwny. Jan Paweł II- Warszawa 9 czerwca 1991 r.
W życiu każdego z nas zdarzają się takie chwile, gdy spotykają się dwa światy: naszej dotychczasowej pracy zawodowej i naszego wewnętrznego życia, który możemy rozwijać pomimo braku naszej zawodowej aktywności.
Wtedy odkrywamy, że nadchodzi czas, gdy jedną rzeczywistość zamykamy, a druga stoi przed nami otwarta. Każdy we właściwym czasie znajduje w swoim życiu nowy wymiar zadań, które przed nim stają, które musi podjąć i wykonać bez względu na wiek. Nowe obowiązki i nowe powinności stają się naszymi nowymi zadaniami w nowym czasie.
Dla mnie nadszedł taki czas, gdy, z dniem 31 marca 2012 roku, odchodzę na emeryturę i dlatego pragnę się z Państwem pożegnać i podziękować za wszystko, bowiem kończę swoją pracę jako Pomorski Kurator Oświaty w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Moja praca była zawsze dla mnie bardzo ważna, ukierunkowana na dobro pomorskiej edukacji w trudnym okresie zmian. Ten czas transformacji polskiej edukacji stał się czasem, gdy starałem się, aby pomorski uczeń i rodzice, nauczyciele i pracownicy samorządów mogli mieć zawsze zapewnioną pomoc i wsparcie ze strony pracowników Kuratorium Oświaty w atmosferze spokoju i rozwagi.
Pragnę wszystkim podziękować za wszystko: za spotkania, za rozmowy, za listy przesyłane do mnie, za inne formy kontaktu. w mojej pracy za priorytet przyjmowałem możliwość spotkania się i rozmowy z innymi ludźmi. Zawsze starałem się mieć dla każdego czas. Bowiem rozmowa nigdy nie była dla mnie stratą czasu, ale możliwością przekazywania i zdobywania nowych prawd i wartości.
Szanowni Państwo!
Do każdego z nas należy by trwać w środowisku, jako dobry człowiek, dobry nauczyciel i dobry wychowawca, który kocha swoją pracę i swoich uczniów oraz wychowanków. Dlatego też na zakończenie mojej pracy pragnę Państwu życzyć abyście swoim zaangażowaniem i umiłowaniem potrafili obdzielać to środowisko, w którym działacie, pracujecie i wychowujecie. To od Państwa aktywności zależy: moc polskiej i pomorskiej edukacji, wykształcenie naszych uczniów, którym przekazujecie wiedzę i wartości, zaufanie rodziców i polskiego społeczeństwa dla którego wychowujecie przyszłe pokolenia.
Z poważaniem
 
Pomorski Kurator Oświaty
Zdzisław Szudrowicz