Z głębokim żalem żegnamy wybitnego fizyka, profesora zwyczajnego, członka PAN oraz Nowojorskiej Akademii Nauk, absolwenta LO im Króla III Sobieskiego z 1948r.

300px Kawski

Po zdaniu matury w 1948 r. podjął studia na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W 1952 r. uzyskał stopień magistra fizyki. Stopnie naukowe doktora nauk matematyczno-fizycznych i doktora habilitowanego (1960 i 1964) na tym samym uniwersytecie. Tytuły profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego otrzymał w latach 1974 i 1979.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji z dziedziny optyki molekularnej, głównie zjawisk luminescencyjnych w roztworach ciekłych i sztywnych. Uzyskał międzynarodowe uznanie i autorytet wysokiej klasy specjalisty w dziedzinie luminescencji.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, od 1995 r członkiem Nowojorskiej Akademii Nauk. W 2003 roku wybrany przez Amerykański Instytut Biograficzny w skład badawczej rady doradców.

15E7.tmp

Pan Profesor był honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów naszego LO i przecinał wstęgę podczas otwarcia Galerii Wybitnych Absolwentów w 2002 r.