Profesor Janusz Stolarczyk urodził się w 1932 w powiecie Włoszczowa na Kielecczyźnie.
Ukończył LO w Gdańsku i podjął studia w WSP na kierunku fizyka. W 1954 r został skierowany nakazem pracy do Liceum Ogólnokształcącego im.Jana Sobieskiego w Wejherowie, gdzie pracował 30 lat na stanowisku nauczyciela fizyki.

stolarczyk

Jako emerytowany nauczyciel kontynuował nauczanie do 1991r w naszej szkole.
Współpracował z Katedrą Dydaktyki UG w zakresie nowoczesnych metod nauczania.
Ukończył Podyplomowe Studium Nauczania Programowego. Był współautorem podręcznika z fizyki do klasy I liceum i technikum.
Pracę nauczyciela i wychowawcy wykonywał z wielka pasją i troską o dobro każdego ucznia.
Za osiągnięcia w organizacji procesu dydaktycznego otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne dowody uznania organów oświatowych i wyrazy wdzięczności wychowanków.