Jak co roku…, ale inaczej…, w miniony wtorek 13 października 2020 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela. Pełna galanterii młodzież, kwiaty i słodki upominek od Samorządu Uczniowskiego sprawiły, że, mimo ciążącej wszystkim rzeczywistości covidowej, poczuliśmy się wspólnotą, która ma wspólne cele i marzenia.

 DSC7422


Właściwa uroczystość miała miejsce na auli szkoły, gdzie, wybrany w październikowych wyborach, nowy Samorząd Uczniowski przedstawił zarząd i na ręce Pani Dyrektor złożył życzenia pogody ducha i słońca całemu Gronu Pedagogicznemu. Wyrażając swą wdzięczność za zaangażowanie i pasję, Pani Dyrektor Katarzyna Bojke wręczyła nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi tradycyjne nagrody. Tego dnia podziękowaliśmy Pani Mirosławie Niemczuk, która zakończyła pracę zawodową, za ponad dwadzieścia lat współtworzenia serdecznego klimatu naszej biblioteki. Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna – film przygotowany przez uczniów klas drugich, który zdaniem widzów ”pogodą ducha, humorem oraz niewinnymi skojarzeniami pozytywnie nastraja na ten trudny rok”.