W nowym roku szkolnym przybyło 242 pierwszoklasistów. Klasa I liczy 8 oddziałów średnio po 30 uczniów (2 humanistyczne, 2 przyrodnicze,1 językowy, 1 ekonomiczny, 1 politechniczny, 1 informatyczny).

05 1

Wykorzystajcie każdą chwilę z doświadczonymi, świetnymi nauczycielami, nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają koła i organizacje, w których możecie rozwijać wszelkie zainteresowania i zdolności, brać udział w konkursach i olimpiadach, zdobywać nagrody i rozgłos w mediach, rozsławiając imię swoje i szkoły. Nie uczymy Was zawodu. Nasz cel to przygotowanie absolwenta, gotowego do podjęcia studiów, nie tylko w kraju, ale i zagranicą, potrafiącego się odnaleźć w demokratycznym świecie, tolerancyjnego, przestrzegającego praw człowieka i umiejącego żyć w społeczności, zgodnie z najlepszym systemem wartości. Tegorocznymmaturzystom życzę wytrwałości, uporu, niesłabnącego zapału, aby nie tylko zdali maturę, ale zdobyli jak najwięcej punktów z wybranychprzedmiotów, które deklarujecie do 30 września. Solidarnie wszyscy przestrzegać będziemy szczególnie prawa do godności i sprawiedliwości.

Pamiętajmy więc nie tylko we wrześniu o ważnych rocznicach, patriotycznych świętach, czcijmy pamięć Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Dziękuję pocztom sztandarowym za udział w uroczystościach 31.sierpnia i 1.IX.pod opieka p.Radeckiej i p. Mroza.

Powodzenia.