Na szkolnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pani dyrektor szczególnie serdecznie przywitała nowych uczniów, których przybyło 254 czyli o 51 więcej niż w ubiegłym roku.

700x450 crop 90 02

W bieżącym roku pierwszoklasiści uczyć się będą w ośmiu oddziałach z następującymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
1a - język polski, historia
1b i 1d - matematyka, geografia
1c - język angielski, język niemiecki, historia, wos
1e - biologia, chemia
1f i 1g - matematyka, fizyka,
1h - matematyka, informatyka