No i stało się tak, jak zapowiadano w zaproszeniu! Dnia 6 września Anno Domini 2014 wielbiciele Sienkiewiczowskich historii "chwycili za szable" (de facto gromkim głosem tę znaną wielbicielom "Powtórki z rozrywki" pieśń A.Waligórskiego zaśpiewał dyrektor muzeum T.Fopke) i …. ruszyło trzecie z kolei "Narodowe Czytanie", którego inicjatorem jest Prezydent RP, Jaśnie Nam Panujący Bronisław Komorowski. Czytanie odbyło się w gościnnych progach Pałacu Przebendowskich, który na przybycie gości z wielkim pietyzmem przygotowała p.Małgorzata Wiszowata.

04 2

W zeszłym roku uczestnicy "Narodowego czytania" - uczniowie Liceum "Sobieskiego" (jak zawsze wyróżniający się szkolnym czapeczkami- symbolu ich przodków, zasiadających w ławach najstarszej wejherowskiej Gamai) poznawali utwory A.Fredry w wersji westernowej, w tym roku członkowie Teatru "Prawie Lucki" (wraz z absolwentami - studentami krakowskiej PWST: Sandrą Drzymalską i Kajetanem Gołębiewskim) zaserwowali słuchaczom "wojnę polsko-szwedzką" a`la Masłowska, ale z zachowaniem języka oryginału. Dzięki temu zabiegowi inscenizowane opowieści o perypetiach Oleńki i Kmicica, fortelach Zagłoby czy sercowych kłopotach Wołodyjowskiego bardziej docierały do współczesnego odbiorcy, który nazwisko Sienkiewicza kojarzy raczej z aferą podsłuchową niż z autorem powieści historycznych. Nowością w tym roku było przeczytanie fragmentów "Ogniem i mieczem" po kaszubsku, czego dokonali ubrani w staropolskie stroje: Anna Konkol i Tomasz Fopke. Nie zabrakło też w czytanych fragmentach elementów pełnych powagi, czego dowodem wypowiedź ks. Kordeckiego, dokonującego oceny rządów sarmackich, którą wzorcowo, bez przygotowania, przeczytała vicedyr. J. Jędrej.

Splendoru uroczystości dodali niespodziewani goście reprezentujący świat nauki: prof. J. Treder, dr J.Pomierska oraz dr W.Frankowska, która uświetniła imprezę odegraniem jednej z najbardziej znanych piosenek "Hej, sokoły", podkreślając w ten sposób nie tylko polskie tęsknoty za kresami, ale i polską solidarność z Ukrainą. Oprawę muzyczną całości zapewniła uczennica "Sobieskiego" K.Szmidt.

Oprócz czytania, uczestnicy mogli, dzięki prezentacji multimedialnej, zapoznać się z twórczością Sienkiewicza i źródłem jego inspiracji. Na zakończenie przeprowadzono wśród widzów krótki konkurs pięknego czytania.

Bożena Conradi - dyr. Liceum Sobieskiego, główny inicjator czytania dla młodzieży i z jej udziałem - ma nadzieję, że to spotkanie z literaturą zrealizowało cel, jaki stawiał uczestnikom tegorocznego Narodowego czytania Prezydent RP - B. Komorowski, który wierzy, że "najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę".

Wspólna lektura to również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach.

Edyta Łysakowska- Sobiczewska