Już po raz trzeci I LO, popularny "Sobieski", przystąpił do "Narodowego czytania", zapoczątkowanego przez Prezydenta B. Komorowskiego. Dwa spotkania z polską klasyką odbyły się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -Pomorskiej. Co roku organizatorzy dbają o uatrakcyjnienie czytania, dlatego dzieła Fredy miały oprawę westernową, a utwory Sienkiewicza zaprezentowano w stylu "wojny polsko-szwedzkiej" a`la Masłowska (oczywiście, z zachowaniem języka oryginału). w tym roku zaproponowano młodzieży klasyczną formę czytania, adekwatną do charakteru powieści Prusa.

NC 2015

Bożena Conradi - dyrektor "Sobieskiego" przywitała zaproszonych gości. Otwarcia tegorocznej edycji "NC" dokonała p.Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski. Licznie zgromadzona publiczność (mimo soboty) mogła poznać zdania najważniejszych bohaterów "Lalki" na temat kobiet, miłości, Żydów. Osobną kategorię stanowił specyficzny humor Prusa. Fragmenty powieści zostały tak dobrane, aby młodzi ludzie poczuli, że dawniej i teraz miłość może nieść ze sobą radość i ból, że istnieją społeczne podziały, że tolerancja wynika z wiedzy na temat odmienności kultury i obyczajów, że realiści spierają się z idealistami, a kobiety walczą o swą pozycję w świecie. Ponieważ odbiorcami była w większości młodzież, czytane teksty przeplatano informacjami na temat treści i problematyki utworu. Niektóre sceny zostały zilustrowane kadrami z serialu "Lalka".

Kto czytał? Oto jest pytanie! Na scenie niedawno oddanej do użytku nowej auli wystąpiła pani Starosta Gabriela Lisius, p. Wojciech Rybakowski (Zarząd Powiatu), podkreślając w ten sposób, że sprawy edukacji młodzieży, bliższy kontakt z uczniami placówek podlegających Starostwu są dla nich bardzo ważne i warte poświęcenia wolnego czasu. Czytali nauczyciele: Jadwiga Jędrej, Katarzyna Boyke, Beata Płotka, Jolanta Piastowska, Małgorzata Ruszkowska oraz absolwenci, byli członkowie Teatru "Prawie Lucki": Monika Płomin, Mieszko Weltrowski, Kajetan Gołębiewski, Adrian Walczuk i Kamil Podolski. Oprawę muzyczną zapewniła Maja Stefaniszyn.

Czy warto było poświęcać tyle czasu na czytanie szkolnej lektury? Można o to zapytać odbiorców wspólnego czytania. Poloniści zgodnie twierdzą, że każda forma poznawania polskiej klasyki, naszego dziedzictwa narodowego jest jak najbardziej pożądana, a nadanie Narodowemu Czytaniu formy udramatyzowanych scen, etiud, monologów czytanych przez różne osoby jest dodatkowym walorem. Taki zabieg na pewno uatrakcyjni proces poznawania szkolnej lektury.

Bożena Conradi dodaje: "Cieszy fakt udziału władz Powiatu Wejherowskiego we wspólnym narodowym dziele. Co roku nasi absolwenci chętnie biorą udział w imprezach organizowanych przez ich ulubioną - jak twierdzą - szkołę. Tym razem było to możliwe w nowej szkolnej auli, z dobrym wyposażeniem multimedialnym, nad którym panuje informatyk I LO p. Radosław Brunke."

Sądzę, ze udało nam się tym wspólnym działaniem potwierdzić prawdziwość słów Prezydenta, że Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat.

Edyta Łysakowska -Sobiczewska, reżyser i scenarzysta spektaklu.