Święto Edukacji odchodziliśmy bardzo uroczyście, w przedświęto wraz z uczniami w pełnej gali oraz po zajęciach z wszystkimi pracownikami i zaproszonymi gośćmi. Łącząc przyjemne z pożytecznym udaliśmy się do Żarnowca, zwiedziliśmy skarbiec klasztoru i zabytkowy kościół.

08 2

W gościnnym pensjonacie w Białogórze dyrektorka wręczyła nagrody wyróżnionym i pogratulowała awansu zawodowego 4 nauczycielom dyplomowanym ,1 mianowanemu i 2 kontraktowym. Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła życzenia dalszej owocnej pracy. Przekazano tez życzenia od Organów Prowadzących, Władz Miasta i Związków Zawodowych. Sympatyczną atmosferę stwarzał niedościgniony w swojej profesji Maestro Marek Adamczyk. Dziękuję wszystkim za liczny udział i świetną zabawę. Bożena  Conradi