MŁODZIEŻ „SOBIESKIEGO”  W PROJEKCIE  

BETWEEN.EDUKACJA:KOSMOPOLIS 2020/21.

„Teatr jest totalną wolnością” powiedziała kiedyś Ewa Bułhak i trudno nie zgodzić się z tą prawdą. Twierdzą tak również uczniowie naszej szkoły, którzy postanowili wziąć udział w programie Between.Edukacja: Kosmopolis 2020/21. Projekt w czasie pandemii dał jego uczestnikom możliwość kontaktu z tym, co kochają najbardziej – teatrem. 

W roku 2020/21  wszystkie działania związane z projektem zostały przeniesione  do Internetu. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy spotykali się online, czerpiąc  ze wspólnie spędzonego czasu radość i satysfakcję. W ramach  programu od 16 września  do 18 października odbyło się kilkanaście wykładów, które dla wszystkim stały się okazją do zdobycia wiedzy na temat współczesnego teatru oraz jego relacji i związków z literaturą. Celem nadrzędnym programu jest wykształcenie u młodego człowieka nawyku kompetentnego odbioru kultury ambitnej. Wśród wykładowców znaleźli się: profesor Zbigniew Majchrowski, Jakub Kornhauser, dr Tomasz Wiśniewski,  dr Sylwia Dobkowska czy dr Szymon Gredżuk. Nasi uczniowie uczestniczyli  w sześciu webinariach. Wysłuchali wykładów na temat mickiewiczowskich „Dziadów” i ich inscenizacji, teatru japońskiego czy inspiracji Witkacym. Kolejnym etapem programu będzie przygotowanie własnego projektu inspirowanego jednym z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Konkurs dla uczestników webinariów (!)  "Kosmopolici sztuki" - na teksty, grafiki oraz inne materiały związane z naszymi konspektami czy pozostałymi materiałami projektowymi, został już ogłoszony. Trwać będzie do 25 stycznia 2021r. Znaleźliśmy mentorów, teraz szukać będziemy pomysłów. 

Wszystkich zainteresowanych  odsyłamy na stronę www.between.pomiędzy.pl  lub www.instagram.com/between.pomiedzy, gdzie znajdziecie m.in. nagranie spektaklu dyplomowego  „Wesele” w wykonaniu studentów Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, w reżyserii Macieja Konopińskiego oraz film „Wierszalin na Between. «Dziady. Noc Druga»” w reżyserii Szymona Uliasza i Magdaleny Gubały.