15 października 2016 r. Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego uczciło swojego Patrona, składając wiązankę kwiatów na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg, z którego w 1683 r polski król dowodził wojskami zjednoczonej Europy przeciw kilkakrotnie większej armii tureckiej.

12 1

W 333 rocznice jednej z najsłynniejszych bitew świata, trwającej poł dnia, po której imperium osmańskie już nigdy nie wróciło do świetności, na wiedeńskim wzgórzu przygotowano postument , na którym stanie pierwszy w Austrii pomnik naszego wybitnego dowódcy i króla Rzeczpospolitej. W liście do papieża Innocentego XI, Sobieski jako człowiek głębokiej wiary , napisał: "Venimus, vidimus et Deus vicit" (Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył). Tym samym zwycięstwa pod Wiedniem nie przypisywał tylko własnym zasługom, lecz przede wszystkim Opatrzności Bożej. Teren wzgórza wykupił polski Zakon Zmartwychwstańców, wraz z kościołem pw. Św. Józefa.

Obecny proboszcz ks. Roman Krekora , pełniący też rolę kustosza muzeum, barwnie opowiadał o historii wzgórza i przytaczał opinie obcokrajowców o naszym niepokonanym Patronie. Umożliwił tez złożenie wiązanki biało- czerwonych róż w kaplicy poświęconej Odsieczy Wiedeńskiej.

Z wzgórza rozciąga się piękny widok na Wiedeń, zachęcając do zwiedzania i podziwiania stolicy Austrii. Integracyjny wyjazd nauczyciele "Sobieskiego" zakonczyli w restauracji znajdującej się w słynnej z licznych winiarnii dzielnicy Grinzing, gdzie miejscowi muzykancki wprowadzili miły, biesiadny nastrój trwający do późnego wieczoru.