W dniu 24 października 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie po raz kolejny obchodzono Dzień Języków Obcych. Inspiracją był Europejski Dzień Języków, który jest doskonałą okazją do promowania nauki języków obcych i ukazania różnorodności językowej narodów naszego kontynentu i kształtowania postawy zrozumienia i tolerancji. Cele tej inicjatywy to, przede wszystkim, podkreślenie potrzeby uczenia się różnych języków i roli wielojęzyczności, uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz motywowanie młodzieży do nauki języków obcych.

06 2

W tym roku można było zapoznać się z ofertą szkoły dotyczącą nauki języków obcych. Wszystkie informacje były przedstawione na tablicach informujących o wymianach polsko-niemieckiej i polsko-włoskiej, spotkaniach międzynarodowych w Europa-Haus, certyfikatach językowych FCE, CAE. Przedstawiono prezentacje wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych do Berlina i Francji, które planowane są w tym roku szkolnym.

Nie zabrakło również możliwości wykazania się wiedzą. Młodzież rywalizowała w trzeciej edycji szkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii, w konkursie "Ubung macht den Meister", sprawdzającego znajomość przysłów niemieckich oraz w konkursie promującym poprawną wymowę i intonację z wykorzystaniem angielskich łamańców językowych pt.: "Tongue Twisters".

W trakcie przerw licealiści chętnie brali udział w quizach językowych oraz mieli okazję zobaczyć prezentacje wykonane przez uczestników projektu edukacyjnego z wykorzystaniem programu Prezi do stworzenia prezentacji promującej kulturę Wielkiej Brytanii.

W tym roku gośćmi specjalnymi byli pani Małgorzata Ziarkowska (OUP), która poprowadziła lekcje słownikowe oraz przedstawiciel programu eduABROAD, pan Krzysztof Kwiatkowski. Uczniowie klas trzecich mieli okazję zapoznać się z ofertą studiów za granicą oraz dowiedzieć się jak skutecznie zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych.

Projekt powstał z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Dominiki Serowy-Talarowskiej przy współpracy pozostałych nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.