Kaszëbsczé ùczniowie Naszi Szkòłë wzãlë swój ùdzél w Òglowòpòlsczim Projechce Minysterstwa Edukacje ,,Szkòła pamiãtô”. Nót nama bëło przëbôczëc lëdzama ò wôżnëch dlô najégò regionu zmarłëch personach, a téż ò apartnëch zwëkach kaszëbsczich sparłãczonëch z Pùstą Nocą.

SzkolapamietaLOGOTYP

Przedstôwiómë niżi pierszi dzél naszi robòtë. Je to film drëdżich a trzecych klasów ò tim, co to je Pùstô Noc, jak wëzdrzała a téż pò co bëła. Je to ju zabôczony zwëk, ale je òn dëcht wôżny dlô nas- Kaszëbów przejdź do

Rôczimë serdeczno òbezdrzec krótką prezentacjã a wëdowiedzec sã co wiãcy ò tim w jinternece a ksążkach nôùkòwich. Zajinteresowac mòże robòta ksãdza Jana Perszona, Kaszëbë z Lëzëna, chtëren napisôł doktorsczi dokôz: ,,Na brzegu życia i śmierci” a tëż krótczi prowadnik ,,Pùstô Noc”.

Baro dzãkùjã mòjimù karnu projechtowimù! Ta młodzëzna wié, co robi! Nôpierwi miało to dëcht jinaczi wëzdrzec, pandemiô zmieniła naje planë. Delë jesmë radã! Jesz chwilã i pòkażemë drëdżi dzél projechtowégò dzejaniô.
Mónika Lidzbarskô- szkólnô kaszëbsczégò jãzëka.