Pani Ewa Rocławska - nauczyciel fortepianu, muzyki, wiedzy o kulturze, dyrygent chóru, solistka chóru Cantores Veiherovienses uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego otrzymała w tym roku medal "Zasłużonej dla Powiatu". Uroczystość wręczenia medalu odbyła się, oczywiście, w naszym liceum dnia 29.10.2010 r. Honorowe miejsca zajęli: Starosta Powiatu, członkowie Rady Powiatu a także prof. Marek Rocławski, który towarzyszył żonie w tym uroczystym dniu.

05.1

Po przywitaniu gości przez dyrektor LO Bożenę Conradi głos zabrał Starosta - Józef Reszke, uzasadniając wybór kandydatki do tego prestiżowego odznaczenia. Laudację odczytali przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Wyróżnienie pani prof. Ewy Rocławskiej jest dla naszej szkoły wielkim zaszczytem, gdyż aby otrzymać medal, trzeba pracować z pasją, kochać swój zawód, całkowicie poświęcić się pracy z uczniami, spędzić wiele dodatkowych godzin na próbach, poszukiwaniu repertuaru, a swoją działalnością promować Powiat.

Uroczystość uświetnił Teatr "Prawie Lucki" i zespół "Sobieski Band", którego do występów, w tajemnicy przed mamą, przygotowywały siostry: Ania i Małgosia Rocławskie. Gośćmi specjalnymi była Julianna Styn, Basia Tempska-Bobkowska i Tomek Chyła (muzycy i śpiewacy) oraz Sandra Conradi i Paweł Podolski (aktorzy), czyli najbardziej wierni Absolwenci naszego liceum, którzy zrezygnowali z zajęć na uczelniach, aby zaświadczyć swą obecnością sympatię dla prof. Ewy Rocławskiej.

Gratulacje od całej społeczności szkolnej.