3 listopada 2011 r. w szkolnej galerii "Obok" miało miejsce spotkanie uczniów klas przyrodniczych z profesorem Stanisławem Ilnickim, doktorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie psychologii i psychiatrii wojskowej.

02 8

Profesor swoje spotkanie z młodzieżą zatytułował "Pół wieku po maturze - próba bilansu". Uczniowie z zainteresowaniem śledzili koleje losu absolwenta "Sobieskiego", który szkołę ukończył w  1959 r. a także przyjęli profesorskie przesłanie potrzeby realnej oceny sytuacji życiowych oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

W spotkaniu uczestniczyli absolwenci "Sobieskiego" - przyjaciele Pana Profesora oraz przedstawiciele lokalnych mediów.