Dnia 3 marca 2017 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbyło się spotkanie z pisarzem Wiktorem Jerofiejewem, prozaikiem rosyjskim, autorem m. innymi powieści "Rosyjska piękność", "Dobry Stalin" czy "Ciało". W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni nauczyciele historii powiatu wejherowskiego. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Jadwiga Jędrej - historyk i wicedyrektor ILO, przy wsparciu bibliotekarki Marianny Predkiel i Mirosławy Niemczuk oraz polonistów i historyków ZSP nr 1.

01 14

Wydarzenie artystyczne było efektem wdrażania projektu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 "Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży". Rozpoczęła je piosenka "Kocham wolność", do tekstu Romana Łyszkiewicza, wykonana przez uczniów Monikę Zawadzką i Patryka Jankowskiego.

Poetyckie słowa na temat wolności stały się punktem wyjścia do rozważań na tematy zarówno historyczne, jak i literackie. Okres młodości Wiktora Jerofiejewa przybliżyła publiczności prezentacja na temat okrutnych czasów stalinizmu, przygotowana przez nauczyciela historii, Piotra Biangę. Spotkanie poprowadzili uczniowie Paulina Angel i Jakub Witt, a wzbogaciły je przeczytane przez członka teatru Prawie Lucki, prowadzonego przez Edytę Łysakowską-Sobiczewską, Kacpra Smorawińskiego fragmenty powieści. Wspomniano w nich między innymi o radości z powodu zakończenia epoki stalinowskiej, jakiej doświadczył Bułat Okudżawa, którego Wiktor Jerofiejew znał osobiście, co stało się okazją do wykonania pięknej "Modlitwy" barda rosyjskiego, wyśpiewanej przez uczniów Monikę Zawadzką i Patryka Jankowskiego, przygotowanych przez polonistkę Beatę Płotkę.

Zaproszony pisarz opowiedział o swoim dzieciństwie, stosunkowo dobrych warunkach, w których mieszkał i zupełnej nieświadomości wszechobecnego zła związanego z totalitaryzmem czasów stalinowskich. Przedstawił również paryski etap swojego życia, kiedy to, wraz z ojcem dyplomatą, poznał osobiście Chagalla czy Picassa oraz związki z Polską, jako że jego pierwsza żona była obywatelką polską.

Jerofiejew zaprezentował swoje książki, egzemplarze wybranych wraz z dedykacją ofiarował bibliotece ZSP nr 1. Zaakcentował, że przetłumaczono je na 45 języków świata, wyraził również radość z powodu dużego zainteresowania czytelników w Polsce. Podczas prezentacji podkreślił rolę wielokulturowości w swojej drodze artystycznej, która, zdaniem autora, jest gwarancją obiektywnego oglądu rzeczywistości. Podkreślił również trud pracy pisarskiej, a działanie twórcze nazwał wręcz metafizycznym podążaniem za słowem.

Odnosząc się do sytuacji w Rosji, artysta zaakcentował bogactwo kultury rosyjskiej, dążącej do uniezależnienia od władzy. Omawiając ten problem, przedstawił wybitnych twórców niezależnej kultury rosyjskiej, Okudżawę i Wysockiego, którego śmierć, jak wspomniał, stała się dla mieszkańców Moskwy ważniejsza niż świętowanie igrzysk olimpijskich w 1980 roku. Przypomniał także sylwetkę Gorbaczowa, podkreślając jego wkład w kształtowanie demokracji rosyjskiej. Z ubolewaniem odniósł się do zjawiska tzw. "magii totalitaryzmu", której ulegają narody nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale i wielu pozostałych krajów.

Następnie pisarz odpowiadał na pytania młodzieży. Uczniowie pytali o granice prowokacji artystycznej. Jerofiejew ironicznie stwierdził, że to, co było kiedyś skandalem, dziś staje się klasyką, bo społeczeństwo musi dojrzeć do odbioru treści awangardowych. Odpowiadając na pytania o system rządów w Rosji twórca zauważył jej odmienność kulturową, wskazując na lęki Rosjan, popychające ich ku rządom totalitarnym, czego przejawy dostrzegalne są w ostatnich czasach. Autor powieści "Dobry Stalin" wyraził zaniepokojenie fascynacją Stalinem, którą dostrzega w dzisiejszych czasach w narodzie rosyjskim. Podejmując kwestie wolności, odniósł się do mentalności polskiej, rosyjskiej i francuskiej oraz kryzysu ideologii liberalizmu w Europie i USA.

Ostatnią część spotkania stanowiły krótkie prywatne rozmowy, podczas których Wiktor Jerofiejew wypisywał dedykacje i podpisywał książki swojego autorstwa.