Dzień 5 stycznia 2008 roku był dla całej społeczności szkolnej dniem świątecznym. Świętowaliśmy jak co roku "Dzień Patrona", którym jest Król Jan III Sobieski.

13 8

Uroczystość rozpoczęliśmy na sali gimnastycznej o godzinie 9.55 odśpiewaniem "hymnu" szkoły "Sobieski da się lubić". Pani Dyrektor Jadwiga Jędrej przypomniała obecnym uczniom sylwetkę Patrona i ciekawostki związane z życiem tej postaci. Kolejnym elementem spotkania było rozwiązanie ogłoszonych wcześniej konkursów:

na plakat związany z Patronem lub sławnymi Absolwentami szkoły,
przedstawienie bądź piosenka o tematyce szkolnej,
wywiad z Absolwentem naszej szkoły.
W wymienionych konkursach uczestniczyli przedstawiciele każdej z klas liceum, zwyciężyła klasa IIa.

W jury zasiadali pani Jadwiga Jędrej, pani Beata Płotka oraz Marysieńka i Król Sobieski. Uczniowie przygotowali również występ muzyczno-słowny przedstawiony przez chór szkolny i Sobieski Band.

Nauczyciele podziękowali uczniom za liczny udział w konkursach i wysoki poziom prac. Postać Króla Jana III Sobieskiego stała się wzorem postępowania dla wielu pokoleń i nadal inspiruje. Pokazała jak ważna jest świadomość narodowa, patriotyzm i zaangażowanie w sprawy kraju.