20 marca 2015 roku odbyły się coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły - Króla Jana III Sobieskiego.

01 16