W roku 2008 pożegnanie trzecich klas odbyło się w piątek 27 kwietnia. Ceremonia wręczenia nagród rozpoczęła się o 9:00. Jak zwykle bardzo wielu uczniów otrzymało nagrody książkowe oraz świadectwa za bardzo dobre wyniki w nauce.

10 7

W tym dniu można było dostrzec ilu tak naprawdę mamy uczniów, którzy zdobyli wysokie miejsca na konkursach nie tylko organizowanych przez szkołę. Dziękujemy klasom trzecim za tak godne jej reprezentowanie.Szczególnie brakować nam będzie osób, które należały do szkolnego teatru "Prawie lucki".

Część artystyczna była odzwierciedleniem prawdziwych zdarzeń z życia szkoły oraz tych, które będą miały miejsce, czyli ustna matura. Oczywiście życzę wszystkim jej zdania. Przybył również do naszej szkoły na wizytację minister edukacji Roman Giertych (zagrany przez Marcina Dulnego – który świetnie wczuł się w swoją rolę).