"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli"

2017

 33 uczniów otrzymało świadectwa z paskiem.

Stowarzyszenie Absolwentów przyznało nagrody finalistom olimpiad i konkursów ogólnopolskich za rozsławianie imienia szkoły.

Podziękowano również Absolwentom z pocztu sztandarowego, oraz aktywistom Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców wyraziła wdzięczność za owocną współpracę ze Szkołą, wręczając bukiet kwiatów oraz tablicę interatkywną.

Uczniowie klas II pożegnali swoich starszych kolegów poezją, śpiewem i tańcem.