Dnia 24 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów.

2015

Przed 3 laty przyjęliśmy 190 gimnazjalistów spośród których 185 osób ukończyło szkołę. Wszyscy absolwenci zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Tradycją szkoły jest nagroda Rady Rodziców dla najlepszych absolwentów, którzy za trzyletnią naukę osiągnęli co najmniej 5,0 bez ocen dostatecznych.

Najlepszą uczennicą jest Joanna Żuk z klasy III E ze średnią 5,78. Nagrodę "Sobieskiego" otrzymali również: Monika Blizna, Angelika Lis, Paweł Patelczyk z klasy III F oraz Ewelina Becker z klasy III G.

W każdej klasie są też uczniowie, którzy ukończyli liceum z wyróżnieniem, a w tym roku jest ich 28 (o osiem więcej niż w roku ubiegłym): Anna Jamiołkowska, Karolina Hasiak i Anna Labun z klasy III A, Sandra Doering i Dominika Bernaśkiewicz z klasy III B, Weronika Pioch, Karolina Czerwionke i Klaudia Ostrowska z klasy III C, Marta Bojanowska, Aleksandra Budnik, Krzysztof Jereczek i Daria Wejher z klasy III D, Weronika Guzińska, Kornelia Roda, Aleksandra Dawidowska i Roksana Nadzikiewicz z klasy III E, Magda Barczak, Marcin Dzięgielewski, Weronika Nanaszko, Magda Okroj, i Wanda Roda z klasy III F, oraz Wiktoria Walkowiak i Mateusz Turulski z klasy III G.

Od 6 lat przyznawana jest też nagroda Stowarzyszenia Absolwentów dla tych, którzy rozsławili imię Szkoły i naszego regionu, uczestnicząc w olimpiadach, konkursach i zawodach ogólnopolskich. Nagrody wręczała przewodnicząca SALO Marzena Skrzynecka. Otrzymali je: Joanna Żuk i Weronika Guzińska z klasy III E, Jan Osiecki z klasy III F, Laura Papka z klasy III A, Kamil Podolski z klasy III B, oraz Jakub Szumilas z klasy III D.

Miłym akcentem były wystąpienia przedstawicieli licznie przybyłych rodziców Maturzystów, którzy ofiarowali szkole rzutnik multimedialny i wizualizer.

Pożegnanie Absolwentów przez młodszych kolegów odbyło się w bardzo artystycznej oprawie, przygotowanej przez p. Marię Staszak i p. Annę Rocławską.