Dnia 29 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów.

42

3 lata temu przyjęliśmy 210 gimnazjalistów. Do klasy 3 dotarło 199 osób z których 194 ukończyło szkołę. 24 maturzystów otrzymało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Wszyscy Absolwenci przystąpią do matury.

Tradycją szkoły jest nagroda Rady Rodziców dla najlepszych absolwentów, którzy za trzyletnią naukę osiągnęli średnią co najmniej 5,0 bez ocen dostatecznych. Od 7 lat przyznawana jest tez nagroda Stowarzyszenia Absolwentów dla tych, którzy rozsławili imię Szkoły i naszego regionu, uczestnicząc w olimpiadach, konkursach i zawodach ogólnopolskich. W tym roku RR przyznała 4 nagrody Sobieskiego.

Najlepszą uczennicą jest Agnieszka Andrzejewskaz klasy IIIE ze średnią 5,56

Nagrodę "Sobieskiego" otrzymali również: Dorota Detlafz klasy IIIa ze średnią 5,35, Patrycja Wilkowskaz klasy IIIb ze średnią 5,35 i Ewelina Bulczak z klasy IIIG ze średnią 5,22

Gratulujemy