14 kwietnia 2016 r. w I LO w Wejherowie odbył się pokaz nowoczesnych aktywizujących metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych. Na przykładzie lekcji chemii zaprezentowano możliwość zastosowania iPadów dla każdego ucznia, zestawu testującego TT LT oraz tablicy interaktywnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu z starostą Gabrielą Lisius na czele.

TIK

Tablety na lekcji to min. sposób na bieżący dostęp do konkretnych zasobów Internetu w czasie analizy problemu (np. e-podręcznik), czy też pracę ucznia z aplikacją przedstawiającą budowę cząsteczek związków w wymiarze 3D (mówi Marzena Skrzynecka, nauczyciel prowadzący ćwiczenia). Uczniowie mogą nagrać film z wybranych części lekcji (np. eksperyment chemiczny), wysłać na swoją pocztę e-mail i ponownie przeanalizować problem poza salą lekcyjną. Jest to również metoda na szybkie sprawdzenie wiadomości uczniów oraz uzyskanie od nich zwrotnej informacji o pożytku z lekcji. Zastosowany w czasie lekcji Kahoot to forma gry, która budzi zainteresowanie i pozytywne emocje młodzieży. Tablety w zastępstwie komputerów, pozwalają na pracę w czasie rzeczywistym każdemu uczniowi na jednym dokumencie i wspólne rozwiązywanie zadania.

Podczas spotkania zaprezetowano też system testowania Turning Technologies czyli piloty służące do szybkiego zbierania odpowiedzi, przeprowadzania ankiet lub głosowania. Jest to narzędzie ułatwiające pracę nauczycieli oraz zwiększające zaangażowanie uczniów. Najczęściej wykorzystywany jest jak dotąd na lekcjach języka angielskiego - mówi Bożena Conradi - dyr. ILO. System jest bardzo efektywny jesli chodzi o gromadzenie i analizę danych, a przede wszystkim w znacznym stopniu oszczędza czas, jaki nauczyciel spędza na sprawdzaniu zadań zamkniętych i podliczaniu punktów - mówi Katarzyna Bojke- nauczyciel j. angielskiego. Wszelkie statystyki (najlepszy wynik, najtrudniejsze pytanie itp) mozna uzyskać bezpośrednio po przeprowadzeniu testu.

Zaproszeni goście mieli okazję sprawdzić działanie zakupionego sprzętu za ok 35 tys .zł, biorąc udział w krótkim quizie o I LO. przejdź do szkolnego kanału You Tube