19 kwietnia 2016 roku rozstrzygnięty został I Szkolny Konkurs Czytelniczy Bookworms 2016, zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego: Olgę Aleksandrowską, Katarzynę Bojke, i Annę Kamińską, oraz bibliotekarki Mirosławę Niemczuk i Mariannę Predkiel.

08

Konkurs obejmował dwa etapy:

I etap w języku polskim - uczniowie pisemnie odpowiadali na pytania dotyczące autora i tematyki wylosowanej książki

II etap w języku angielskim - uczestnicy musieli wykazać się znajomością przeczytanej książki i odpowiedzieć na pytania komisji konkursowej

Laureaci:

I miejsce Agnieszka Zinkel kl. Ia
II miejsce (równorzędnie):Julia Magulska kl. Ib, Klaudia Głodowska kl. Ig, Weronika Baranowska kl. Ig
III miejsce Michał Osiecki kl. Ig

Serdecznie gratulujemy!