Z radością informujemy, że uczennice naszej szkoły - Magdalena Richert oraz Natalia Wojewska zostały laureatkami konkursu p.t.: Die Handlung spielt... na recenzję książki niemieckojęzycznego autora, dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego w roku szkolnym 2020/21.

Konkurs Die Handlung spielt...zorganizowany został przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem konkursu było napisanie w języku polskim recenzji książki niemieckojęzycznego autora z listy zaproponowanej przez Centrum Herdera UG. Prace z wielu szkół całego województwa były bardzo interesujące, jury z trudnością wybrało najlepszych 10 recenzji.

Finał konkursu odbędzie się 2 grudnia 2020.