W jesienią 2016 r. w naszej szkole powstała nowe drużyny Odysei Umysłu, pod opieką trenerek pani profesor Aleksandry Kani i Ewy Kass. Członkami drużyny zostali uczniowie: Paulina Kowalczyk, Patryk Jankowski, Marta Bartnicka, Paulina Angel i Kamil Plewka.

DSC06301

W ramach zajęć trenowaliśmy problemy spontaniczne oraz przygotowywaliśmy się do problemu długoterminowego.
Świat zmienia się każdego dnia i każdego dnia pojawia się bardzo duża ilość nowej wiedzy. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się jej na pamięć. Społeczeństwo "jutra" będzie inne od współczesnego. Na naszych zajęciach uczniowie uczyli się, że jedno zadanie można rozwiązać na wiele sposobów, że problem to wyzwanie a nie przeszkoda. Uczyliśmy się praktycznie wykorzystywać naszą wyobraźnię.
Podczas zajęć uczniowie kształtowali swoje kompetencje intelektualne, społeczne
i liderskie. Wszystkie ćwiczenia odbywały się bez podpowiedzi i sugestii ze strony dorosłych. Młodzież uczyła się odpowiedzialności za swoje decyzje. Często musieli podjąć ryzyko i przekonać się, że błąd to nie porażka, tylko źródło wniosków na przyszłość.
Marząc o wygranej uczniowie musieli bardzo często pokonywać swoje lenistwo
i ćwiczyć konsekwencję przychodząc na zajęcia i próby przedstawienia.
Korzyści z udziału w konkursie są ogromne. Odyseusze rozwijają postawy
i umiejętności na całe życie, stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dzięki temu czego się nauczyli będzie im łatwiej pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją i korzystać z technologii, które dopiero zostaną wynalezione. Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kompetencje kluczowe XXI wieku!