22 czerwca 2018 r. zakończył się szczególny rok szkolny 2017/18 - rok obchodów 160-lecia Szkoły, a wiec podsumowania nowej historii Szkoły, którą od 17 lat wspólnie z nauczycielami, społecznością uczniów i rodziców tworzyła dyrektor Bożena Conradi. Dziś więc dziękujemy nie tylko za ten ostatni rok wytężonej pracy.

52

W tym roku największym sukcesem było zdobycie tytułu finalisty olimpiady fizycznej, olimpiady wiedzy o mediach, zdobywaliście indeksy na PG. Uczniowie promowali liceum na konkursach wojewdzkich: Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, konkursach interdyscyplinarnych, po raz drugi wystartowaliśmy z powodzeniem w Odysei Umysłu. Ponadto bardzo poprawiły się wyniki sportowe, stawaliśmy na podium powiatowych zawodów w siatkówce i koszykówce, a zwłaszcza w lekkoatletyce i tenisie stołowym.

Świadectwa z wyrónieniem otrzymało 111 uczniów. 35 uczniów otrzymało średnią 5,0 i wyższą. Najlepsza okazała się Katarzyna Kania z IG z średnia 6,0. i została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Średnia szkoły w tym roku jest podobna do ubiegłorocznej i wynosi 3,9. Powyżej średniej jest 10 klas najlepsza okazała się Ig - 4,58 i ta też klasa osięgnęła najwyąszą frekwencję 92,57%.

Dyrektor podziękowała wicedyrektorom, nauczycielom, rodzicom i przed wszystkim uczniom, że dobre Imie Sobieskiego wciąż słynie w regionie i poza nim, bo bardzo licznie uczestniczyli w międzynarodowych projektach.

Rada Pedagogiczna oraz uczniowie i rodzice, a także SALO pożegnali odchodzącą Dyrekcje szkoły pięknymi życzeniami i kwiatami.

Bezpiecznych wakacji życzyła dyrektor szkoły.

Na zakończenie podsumowania edukacji rocznej Pani Katarzyna Bojke, która bedzie pełniła obiowiązki dyrektora od 01 września wygłosiła przemówienie, w kórym podziekowała obecnej dyrekcji za wieloletnia pracę.

"Chciałabym zabrać głos w imieniu grona pedagogicznego, aby dzisiaj w obecności całej społeczności szkolnej podziękować Pani Dyrektor za wszystkie lata wspónej pracy. My, nauczyciele, mamy inną perspektywę niż wy uczniowie, między innymi dlatego, że jesteśmy w tej szkole trochę dłużej i mieliśmy przyjemność obserwowania zmian tu się dokonujących. Pewnie dlatego dostrzegamy to, czego być może nie widzicie wy.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi, staraniom, a przede wszystkim wizji Pani Dyrektor Bożeny Conradi, możemy pracować w pięknie wyremontowanej i znakomicie wyposażonej szkole, która budzi podziw wszystkich odwiedzających nas gości z kraju i zagranicy.

Pani Dyrektor otworzyła "Sobieskiego" na świat - to dzięki jej dążeniom staliśmy się częcią wielkiej europejskiej rodziny. Dzięki kontaktom Pani Dyrektor macie możliwość uczestnictwa w seminariach międzynarodowych, bierzecie udział w wymianach, dzięki jej wsparciu uczniowie i nauczyciele zdobywają nowe umiejętności w projektach Erasmus+.

Nieustanne dążenie do podnoszenia jakości pracy szkoły było jednym z nadrzędnych celów pracy Pani Dyrektor. Troska o wysoki poziom kształcenia oraz najwyższe standardy wychowania zawsze towarzyszyły wszelkim jej działaniom.

Niezwykła elegancja, a także stanowczość i determinacja, z jaką Pani Dyrektor realizowała swoje plany wywarły ogromny wpływ na kształt i ducha tego miejsca.

Dziękujemy za wszystkie te lata i życzymy samych pięknych dni wolnych od dyrektorskich obowiązków. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu całego grona pedagogicznego, że dołożymy wszelkich starań, aby godnie kontynuować Pani pracę.

Sukces szkoły to owoc pracy całej dyrekcji i w tym miejscu chciałabym podziękować Pani wicedyrektor Marioli Cierockiej, Pani wicedyrektor Jadwidze Jędrej oraz panu wicedyrektorowi Janowi Grubie. Dziękujemy za wielki wysiłek włożony w kształtowanie naszej szkolnej rzeczywistości i życzymy wszelkiej pomyślności."