W tym roku obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń nazywanych Grudniem 70. To jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w historii PRL. Warto pamiętać, że to właśnie Grudzień 1970 roku wpłynął na cały szereg przemian, nazywanych Sierpniem 80, a powstanie pomnika poległych wówczas robotników było jednym z 21 postulatów zgłoszonych przez gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.

Grudzien 1970 pomnik w Gdyni k

Pomnik Poległych Stoczniowców do dziś stojący przy bramie stoczniowej stał się ich wymownym symbolem.
Uczniowie I LO mieli okazję poznać bliżej ten bolesny moment historii dnia 15 grudnia, kiedy to upamiętniliśmy losy ofiar.
Klasa humanistyczna przygotowała krótkie filmiki, które były prezentowane na początku każdej lekcji. Dotyczyły one przyczyn i przebiegu wydarzeń w Gdańsku i Gdyni i oddawały grozę sytuacji.
Szkolne obchody tych wydarzeń miały na celu utrwalenie pamięci o tamtym tragicznym czasie.

360px Monument to the fallen Shipyard workers of 1970