W tym roku (11.02.2020 r.) szkolne obchody Dnia Patrona miały nietypowy przebieg. W związku z nauczaniem online przeniesione zostały do świata wirtualnego.

Naszą uroczystość podzieliliśmy na trzy części w ramach których uczniowie klasy 2 aG przygotowali dwie prezentacje oraz wykonali utwór Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”.

W pierwszej z nich zaprezentowali najważniejsze fakty, zdarzenia i dokonania z życia naszego Patrona. Natomiast w drugiej ukazano Sobieskiego oczami uczniów. Wykorzystano w tym celu przygotowane przez nich, w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu, Listy do Marysieńki i zdjęcia strojów barokowych.

Uwieńczeniem całej uroczystości był „Konkurs wiedzy o Królu Janie III Sobieskim”. Został on przeprowadzony na platformie Quizizz. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas pierwszych i drugich oraz ochotnicy z klas trzecich

Cała uroczystość została przygotowana przez klasę 2 AG, pod nadzorem Pana Marcina Graczyka.