„Kilka uwag na temat filmowej adaptacji „Wesela””, „Wątki antyczne w „Akropolis” Wyspiańskiego” czy „Witraże S. Wyspiańskiego” – oto tytuły niektórych wykładów, jakie mogli usłyszeć uczniowie liceów na Konferencji Literackiej „Przy wielkim czynie i przy wielkim dziele”. Ta druga już z kolei konferencja była ostatnią częścią „Tryptyku: Wyspiański w Grodzie Wejhera” realizowanego w ramach ministerialnego programu operacyjnego „Wyspiański”.

Dzięki funduszom otrzymanym z MKiDzN, dzięki wsparciu Rady Miasta, Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenia Absolwentów LO „Sobieskiego”, udało się nam przeprowadzić we wrześniu Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Wyspiański- cztery żywioły” (efekty można było po raz kolejny zobaczyć w sali wystawowej WCK), a w październiku – II Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka.
Otwarcia jej dokonała p. Jolanta Rożyńska – dyr. WCK i p. Mariola Cierocka – wicedyr. LO „Sobieskiego”.
Ten nietypowowa lekcja literatury, plastyki i ruchu miała za zadanie nie tylko przybliżyć uczniom sylwetkę i twórczość najwybitniejszego twórcy młodopolskiego, ale umożliwić także kontakt ze specjalistami, jakim niewątpliwie jest znany miłośnikom dobrego kina – Andrzej Puszkiewicz (konsultant do spraw upowszechniania sztuki filmowej w Gdańskim Centrum Filmowym, wieloletni współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, opiekun dyskusyjnych klubów filmowych w Gdańsku), nauczyciel plastyki w ZSP nr 1 – Barbara Klause czy studentki wydziałów humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego: Ewa Chylak i Marta Kowalska. Kolejny efekty swej pracy nad Wyspiańskim przedstawili również uczniowie „Sobieskiego”: Basia Uzdrowska i Lidka Zdzitowiecka . Multimedialną prezentację wraz z scenkami teatralnymi zaprezentowali uczniowie ZSO nr 2 w Wejherowie, działający pod opieką polonistki - Alicji Lesner.
Jeżeli Wyspiański – to i „teatr ogromny”, stąd występ Pawła Podolskiego (członka zespołu „Prawie Lucki”) w monodramie opartym na II akcie „Wyzwolenia” S.Wyspiańskiego oraz spotkanie z aktorem Teatru „Wybrzeże” – Florianem Staniewskim, który przeprowadził warsztaty teatralne pod kątem pracy aktora na rolą. Warto dodać, że p.Staniewski, który zaszczycił swą obecnością także zeszłoroczną Konferencję Literacką „Oko Poety”, poświęconą twórczości T.Różewicza, gra rolę Wernyhory w Teatrze „Wybrzeże”.
Za nami ogrom pracy związany z realizacją projektu, ale i dużo satysfakcji, że udało się osiągnąć tyle i mimo uszczuplonych funduszy, zrealizować zadanie. Radość budzi fakt, ze tylu wspaniałych ludzi zgromadziło się „przy wielkim czynie i przy wielkim dziele”.

Kilka myśli Wyspiańskiego:
„Bo piękno ma to do siebie, że się go pragnie coraz więcej, nigdy go dosyć i nigdy dosyć jasne, dosyć wyraziste, dosyć bliskie”
„Naród, który chce życ, musi w sobie zniszczyć to, co martwe”
„A jednak to męczeństwo żyć z tą pustką w duszy wieczną” (wychodząc naprzeciw tej sentencji, postanowiliśmy nie żyć z pustką i zebraliśmy się, aby działać).