Piątego grudnia 2008 r. w Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się już trzecia Konferencja Literacka, tym razem poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta. Tematem przewodnim był motyw podróży w twórczości poety .

Czytanie wierszy Zbigniewa Herberta w ciemnościach WCK


Spotkanie zaczęło się o godzinie dwunastej wypowiedzią p. J.Rożyńskiej, dyrektora WCK, która omówiła pokrótce cele konferencji i realizację całego projektu „Ogródek sztuk z Herbertem w tle”. Część poświęconą wykładom rozpoczęła prof. Teresa Karwowska, która zaproponowała nietypową dla tej konferencji metodę pracy – wspólną analizę i interpretację wiersza „Elegia na odejście pióra, atramentu i lampy”. Taka forma przypadła do gustu wszystkim zebranym, gdyż zmuszała do skupienia uwagi na tekście i angażowała słuchaczy.
Bardzo ciekawy wykład na temat fascynacji malarskich Herberta zaprezentowała prof. Barbara Klause, która wiele uwagi poświęciła omówieniu obrazu pt. „Martwa Natura z wędzidłem” Na pewno uwagi na temat sposobu patrzenia na obraz, zwracania uwagi na barwy, kompozycję czy fakturę pogłębi naszą wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze i przyda się niejednemu uczniowi przygotowującemu prezentację maturalną. Wśród wykładowców nie zabrakło również p. Joanny Lisiewicz – doktorantki Uniwersytetu Gdańskiego, która towarzyszy naszym konferencjom od początku ich istnienia (to właśnie Ona umożliwiła nam nawiązanie kontaktu z T. Różewiczem –bohaterem I konferencji pt.”Oko Poety” i to dzięki Niej jesteśmy posiadaczami książki z dedykacją od samego Mistrza). Mini wykład p. Lisiewicz jak zawsze w intrygujący, zrozumiały dla każdego sposób wprowadził nas w tajniki dramatów Herberta .
Uczestnikami konferencji byli także uczniowie LO nr 2 A. Krzywańska, M. Tamulewicz, D. Wojtińska, pracujący pod opieką polonistki p. Reginy Englert, oraz naszej „Jedynki”: A. Ćwiek, D. Chorążewicz, K. Osowska, J. Zając, L. Zdzitowiecka, M. Awdziejczyk, K. Baranowska oraz Z. Frankowska.
Wykłady spotkały się z różnym przyjęciem. Niektórzy słuchacze mimiką, pozą przypominali postaci umęczonych świętych, czekających na uwolnienie ich od ziemskich trosk. Frekwencja na sali malała wraz z kończeniem się lekcji w szkole. Ku uciesze niektórych występujących zapanowała kameralna atmosfera, sprzyjająca skupieniu się na bardzo dobrych, samodzielnie przygotowanych wykładach naszych kolegów.
Inny charakter miała II część Imprezy, którą urozmaiciła Pijarska Grupa Teatralna JBT z Bolszewa spektaklem pt. „Lustro”, opartym na opowiadaniu Herberta. Spotkanie zakończyło się czytaniem wierszy Zbigniewa Herberta przez p. Henryka Dąbrowskiego (jurora III OPMFT „Luterek”, aktora Teatru Rapsodycznego z Poznania) i aktorów teatru „Prawie Lucki”. Warto było zostać dla tych chwil spędzonych z mądrą poezją Herberta. Takie chwile już nie powrócą. Pozostanie nagranie występujących i wspomnienie ciekawej lekcji literatury.
Nasze bystre redakcyjne oko wyśledziło na sali p. Marią Grzesińską (laureatkę konkursu literackiego, jaki został rozstrzygnięty we wrześniu br), która przebywała z nami do zakończenia konferencji. Przekazała nam swe uwagi na temat całej imprezy. W liście czytamy: ”Ciekawym przeżyciem duchowym było również czytanie poezji Z. Herberta przez młodzież. Budujące jest to, że poezja tego Poety żyje i że młodzież czyje ją całym sercem. Myślę, że powiedzenie „Następcy Herberta” jest uzasadnione i daje nadzieję na przyszłość”