Z okazji Dnia Języka Ojczystego 2021, uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu O języku literatury i czasów współczesnych prowadzonego przez prof. dr hab. Ewę Nawrocką.

 Prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka to uczennica i doktorantka prof. Marii Janion (pracę doktorską pt. Idee i obrazy mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego obroniła w 1974 r.). Przez całe zawodowe życie jest związana z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Wyzsza Szkoła Pedagogiczna), kierowała Zakładem Teorii Literatury. Habilitację uzyskała w 2004 r. na podstawie monografii pt. Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej (2004).