To była dziesiąta (jubileuszowa), jak co roku wieńcząca projekt OPMFT „Luterek” i realizująca motyw przewodni przeglądu Konferencja Literacka, organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego oraz Wejherowskie Centrum Kultury. W czwartek 3 grudnia 2015 r. w auli wejherowskiego liceum uczniowie „Sobieskiego” oraz ZSP nr 4 wysłuchali prelekcji poświęconych roli świata fantastycznego w kulturze i życiu odbiorców. Nie była to jednak typowa konferencja – prócz prezentacji i referat ów pojawiły się filmy, a nawet akcenty muzyczne – kaszubskie kolędy wykonane przez członkinie Koła Kaszubskiego z I LO.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonały: wicedyrektorka I LO mgr Jadwiga Jędrej oraz dyrektor WCK Jolanta Różyńska.
Konferencję rozpoczęła mgr Marta Kowalska (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego). Prześledziła drogę dziewiętnastowiecznego opowiadania Washingtona Irvinga, w którym pojawia się postać jeźdźca bez głowy – motywu reinterpretowanego m.in. w filmie Tima Burtona i we współczesnym serialu.
W kolejnej prezentacji mgr Grażyna Wirkus, kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, przybliżyła słuchaczom baśniowość powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”. Podkreśliła, że tłumaczona na wiele języków epopeja kaszubska żywo czerpała z tradycji romantycznej. Na kartach dzieła poznajemy Kaszuby jako pełną fantastycznych postaci, niesamowitą krainę. Prelegentka tworzyła trafne i ciekawe paralele pomiędzy powieścią Majkowskiego a twórczością A. Mickiewicza.
Następnie scenę przejęli licealiści.
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 zaprosiły widzów w podróż po świecie „Władcy Pierścieni”, opowiedziały o inspiracjach, które autor czerpał z mitów, legend oraz baśni. Wyjaśniły ich rolę i wpływ na dzieło, które zmieniło oblicze fantastyki.
Paulina Angel, Dominika Klamrowska i Agata Walkusz z I LO przygotowały prezentację omawiającą podejście Josepha Campbella do mitów greckich. Część teoretyczną uzupełniły dogłębną analizą mitu o Edypie oraz malarskimi interpretacjami wybranych podań.
Paula Krzemińska, reprezentująca Teatr Prawie Lucki, przedstawiła zaciekawionej publiczności swoje przemyślenia związane z rolą muzyki w filmowej adaptacji „Władcy Pierścieni”, podkreślając rozmach utworów skomponowanych przez Howarda Shore’a oraz ich wpływ na historię muzyki.
Na zakończenie działające w I LO Koło Kaszubskie przygotowało połączone z kolędowaniem prezentacje opisujące kaszubskie mity, wierzenia i zwyczaje związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Szczególną uwagę poświęcono kolędowaniu „na Gwiozdki spotkanie”.
Należy podkreślić, że wystąpienia młodych badaczy literatury, filmu i muzyki cechowały się dojrzałością oraz atrakcyjnym, angażującym publiczność sposobem przedstawienia.
Pomiędzy referatami wyświetlono dwa stworzone przez uczniów „Sobieskiego” filmy nagrodzone w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym „Znany bohater w nieznanej przestrzeni”. „Robin Hood”, uhonorowana nagrodą główną, przenosi widzów w świat średniowiecza i… starożytności. Łącznikiem jest legendarna postać szlachetnego złodzieja. W interpretacji twórców filmu (Szymona Rudźko, Tomasza Hirsza, Dawida Płotki i Szymona Borowskiego) można dostrzec zarówno dojrzałość reżyserii, przemyślany scenariusz i sprawny montaż.
Autorzy drugiej pozycji skupili się na humorystycznym podejściu do tematu. Ich interpretacja filmu „Władca Pierścieni” pokazuje, że z odrobiną wyobraźni w świat Tolkiena można przenieść się nawet w wejherowskim parku, bez strojów i rekwizytów. Pomysłowość i realizacja „Władcy Pierścienia”
a także ukłon w stronę dziecięcych zabaw sprawiła, że jurorzy przyznali Kacprowi Kierznikiewiczowi, Patrykowi Urbaniakowi, Tomaszowi Rosiowi, Karolowi Woźniakowi tytuł laureatów.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na oddanie inicjatywy w ręce publiczności. Dziesięciominutowy konkurs na najlepszą recenzję wystąpienia wzbudził zainteresowanie młodzieży, która w jakże krótkim czasie starała się przelać na papier swe odczucia i przemyślenia wyniesione
z konferencji. Z kilkudziesięciu prac wybrano dwie, które nagrodzone pluszowymi upominkami.

 

X Konferencja Literacka
pt.”Baśnie, mity i legendy w literaturze, filmie i muzyce”

W programie:

10.00- 10.10 - uroczyste otwarcie Konferencji

10.15- 10.45 – Od legendy po popkulturę – przypadek miasteczka Sleepy Hollow
wykład Marty Kowalskiej (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego )

10.55- 11.20 – Baśniowość w powieści A. Majkowskiego Życie i przygody Remusa”- wykład Grażyny Wirkus (muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej)

11.30- 11.55 – prezentacja filmu „Legenda o Robin Hoodzie” (Nagroda Główna
w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym „Znany bohater w nieznanej przestrzeni”)

12.05 - 12.20 - O mitach, baśniach i legendach w literaturze fantasy na przykładzie powieści "Władca Pierścieni" J. R. R. Tolkiena - wykład Karoliny Pardo, Karoliny Kowalskiej, Natalii Łuszczak, Natalii Soldatke (ZSP nr 4)

12.25- 12.45 - Zagadka Sfinksa, czyli próba odczytania mitów greckich a’la Campell- wykład Pauliny Angel, Dominiki Klamrowskiej, Agaty Walkusz (I LO „Sobieski”)

12.55- 13.05 - prezentacja filmu „Władca pierścienia”- laureata konkursu „Znany bohater
w nieznanej przestrzeni” (I LO „Sobieski”)

13.10- 13.30 – Muzyka - ilustracja czy bohater utworu?- wykład Pauli Krzemińskiej
(Teatr „Prawie Lucki”)

13.40- 14.00 - W kręgu kaszubskich mitów, zwyczajów i wierzeń – Koło Kaszubskie
(I LO „Sobieski”)

14.10- 14.40 - Kaszubskie kolędowanie na Gwiozdki spotkanie – Koło Kaszubskie
(I LO „Sobieski”)