Czy można pytać, jaki jest nasz świat grudniową porą, gdy wszyscy szykują się do nadchodzących Świąt i myślami już siedzą przy wigilijnym stole? Jak widać można, czego dowodem XI Konferencja Literacka, która odbyła się 15 grudnia 2016 r. w auli I LO „Sobieskiego”. Organizowane co roku przez wspomniane liceum wraz z Wejherowskim Centrum Kultury spotkanie z literaturą i sztuką jest swoistym podsumowaniem całości projektu, czyli Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. 

DSC 0039

Tegoroczny przegląd teatralny (18-20.XI 2016 r. ) nosił tytuł „Świecie nasz” i narzucił zespołom teatralnym zabranie głosu w sprawie współczesnej rzeczywistości. Jak się okazało, młodzi ludzie są bystrymi i wrażliwymi obserwatorami rzeczywistości i opowiadają o niej z pełną powagą lub ze sporą dawką satyry. Ta rzeczywistość była również tematem, jaki omawiali zaproszeni na konferencję nauczyciele akademiccy, znawcy teatru ,muzycy, studenci oraz uczniowie ZSP nr 4 i I LO.

 Licznie zgromadzona młodzież po uroczystym otwarciu, jakiego dokonały dyrektorki obu współpracujących ze sobą od lat instytucji: Bożena Conradi i Jolanta Rożyńska, mogła posłuchać wykładów na temat współczesnego świata: tego rzeczywistego, związanego z pracą z dziećmi chorymi onkologicznie (dr hab. Sylwia Pangsy-Kania) oraz tego, jaki został ukazany w polskich dramatach (Anna Zalewska-Uberman, teatrolog), w poezji T.Różewicza (dr Joanna Lisiewicz), w filmach (Karolina Osowska- doktorantka UG). Wiesława Szypelt (nauczyciel muzyki),której towarzyszył dobrze znany nie tylko wejherowianom Artur Sychowski, starała się odpowiedzieć na pytanie, jak odnaleźć siebie dzięki muzyce. Młodzi, dopiero debiutujący wykładowcy, czyli uczniowie

ZSP nr 4 opowiedzieli o teatrze ruchu i tańca (Katarzyna Fusowska), o twórczości Jakuba Żalczyka (Adrianna Czapiewska, Nikola Pettke) i feminizmie we współczesnej literaturze. Natomiast uczniowie LO „Sobieskiego” zaprezentowali wykłady nt. dziecięcego języka miłości (Aleksandra Bugajska), szalonych manifestów w muzyce (Paulina Kowalczyk) oraz rozmów o życiu i śmierci (Barbara Gorlikowska). Dawid Pieper opowiedział o świecie (którego nie widzi, ale który czuje) za pomocą własnej kompozycji muzycznej i wiersza. Warto było zatrzymać się na chwilę, zamknąć oczy i zobaczyć obrazy przywołane przez Dawida dźwiękami i ciszą.
Mamy nadzieję, że te nietypowe lekcje literatury, niemieszczącej się w spisie lektur szkolnych, że to spotkanie z dobrymi filmami oraz muzyką nie było dla uczestników XI Konferencji Literackiej czasem straconym i że za rok znowu zagoszczą w naszej auli. Już dziś zapraszamy.

 

XI Konferencja Literacka
pt. „Świecie nasz”

10.00 - 10.10 Uroczyste otwarcie konferencji

10.15 - 10.40 Książki, które pomagają zmieniać świat – dr hab. Sylwia Pangsy -Kania (PG)

10:50 - 11.20 Miki mister DJ, Zgaga, Szczurzysyn, czyli nastoletni bohater w polskiej
dramaturgii współczesnej – Anna Zalewska -Uberman (Teatr Miejski w Gdyni)

11.40 - 12.10 To i owo o tzw. współczesności w poezji T. Różewicza – drJoanna Lisiewicz (UG)

12.20 - 12.40 Świat nie tylko nasz. O próbie przyjęcia zwierzęcej perspektywy w filmie „Biały
Bóg” Kornela Mundruczó - Karolina Osowska (doktorantka UG)

13:00 – 13:30 Kim jestem, czyli jak odnaleźć siebie?- Wiesława Szypelt (nauczyciel muzyki
Gimnazjum nr1), Artur Sychowski (kompozytor, pianista)

13:40 - 13:45 Konwencja teatru ruchu i tańca - język bliski współczesnemu odbiorcy-
Katarzyna Fusowska (ZSP nr 4)

13:55 - 14:10 Jak w bajkach, tak i w życiu, czyli dziecięcy język miłości – Aleksandra Bugajska
(I LO)
14:20 – 14:35 Współczesny pisarz o współczesnym świecie - Jakub Żulczyk
Adrianna Czapiewska, Nikola Pettke (ZSP nr4)

14:40 – 14:55 Sztuka jako forma komentowania współczesności - Paulina Kowalczyk (I LO)

15:05 – 15:15 Między życiem a śmiercią- rozmowy o trudnych sprawach- Barbara Gorlikowska
(I LO)

15:20 – 15:40 Feminizm we współczesnej literaturze - Oliwia Holke (ZSP nr4)

15:45 - 15:50 Ja, Gwiaździsta noc i muzyka - Dawid Pieper (I LO)