25 marca 2021 odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w formie online.

Celami  konkursu były m.in. popularyzacja i pogłębienie ogólnej wiedzy dotyczącej Niemiec,poszerzanie umiejętności językowych młodzieży, doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy, inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej, promowanie szlachetnego współzawodnictwa, umacnianie wiary we własne siły oraz rozwijanie motywacji do nauki języka niemieckiego.

MicrosoftTeams image 9

I etap - etap szkolny odbył się w szkołach podstawowych powiatu wejherowskiego. Zainteresowane szkoły zgłaszały swój udział w konkursiedo 28 lutego 2021 roku. Etap szkolny – przygotowany przez Organizatora polegał na rozwiązaniu pisemnego testu sprawdzającego podstawową wiedzę języka niemieckiego – znajomość gramatyki, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.Daną szkołę reprezentował uczeń, który uzyskał najwyższą ilość punktów.

Łącznie siedmiu uczniów zostało uczestnikami II etapu II Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego, a należeli do nich:

  1. Anna Kurpyt - Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach

Opiekun- p. Barbara Tarasiuk

  1. Wiktor Nastały - Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu WielkimOpiekun-p. Anna Anisiewicz
  2. Jakub Mielke - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

Opiekun -p. Monika Walkowiak

  1. Paweł Dębski - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi

Opiekun – p. Dorota Kardaś

  1. Ricardo Rusch - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy

Opiekun – p. Patrycja Szwół

  1. Patrycja Henig–Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzepczu

Opiekun-p. Agnieszka Piwka

  1. Maximilian Pach – Szkoła Podstawowa nr 6 Tadeusza Kościuszki w Wejherowie

Opiekun- p. Ewelina Polak

   Na czas konkursu na szkolnej platformie Organizatora – Teams, utworzono specjalny  zespół, do którego dodano uczniów szkół podstawowych, ich opiekunów, nauczycieli organizujących konkurs oraz Panią Dyrektor.

   Po krótkim przedstawieniu się uczestników , ich opiekunów, powitaniu przez Panią Dyrektor oraz omówieniu zasad konkursu, przystąpiono do II etapu. Uczniowie otrzymali link do testu. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na 50 pytań przygotowanych z zakresu geografii, atrakcji Niemiec, historii, kuchni, wybitnych postaci niemieckich, sportu, muzyki, nauki, wynalazków, turystyki, przysłów oraz innych zagadnień podanych w regulaminie.

   Do III etapu zakwalifikowało się pięciu uczniów, którzy musieli odpowiedzieć na kolejne 50 pytań.

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce - Ricardo Rusch - Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie

2 miejsce - Jakub Mielke - Szkoła Podstawowa w Bolszewie

3 miejsce - Paweł Dębski - Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

   Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Zwycięzcami są wszyscy uczniowie, którzy mimo sytuacji, z jaką się borykamy, znaleźli motywację do podejmowania dodatkowych

wyzwań, a czas spędzony w domuumieli wykorzystać na poszerzenie wiadomości.

Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz podziękowania dla nauczycieli szkół podstawowych zostały wysłane do poszczególnych szkół.

Mamy nadzieję, że III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego odbędzie się w siedzibie Organizatora, a uczestnicy tego wydarzenia otrzymają dyplomy do rąk własnych.

                                                                                                                           W imieniu Organizatora

Sylwia Burchardt oraz Martina Zienkiewicz