W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w dniu 27 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Dzień Języka Polskiego. By docenić piękno różnorodności językowej świata, a w szczególności ukazać piękno polskiej mowy, licealiści Sobieskiego wzięli udział w wielu konkursach.

DJO 2019

Jednym z nich był konkurs literacki „Patrz na świat otwartymi oczami”. Jury w składzie: Teresa Karwowska, Mariola Cierocka, Małgorzata Ruszkowska oraz Michalina Kruszyńska - laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego „Lipa”- dokonało wyboru najciekawszych, ich zdaniem, opowiadań.
Nagrodzono prace uczennic: Agnieszki Dzięcielskiej (III miejsce), Bogumiły Merc (II miejsce) i Martyny Rutkowskiej (I miejsce). Siedmioro uczniów zmagało się z trudną sztuką tłumaczenia wiersza D. Grahama „Lady Macbeth” na język polski. Nauczyciel języka angielskiego, dr Olga Aleksandrowska, po krótkim wykładzie dotyczącym trudności translacyjnych w szczególności tekstu poetyckiego, wyróżniła (wraz z dyr. Katarzyną Bojke) tłumaczenia Aleksandry Cieszyńskiej i Weroniki Niewińskiej. Wręczając nagrody laureatom, dyrektor liceum podkreśliła, jak ważną rolę w procesie podwyższania kluczowych kompetencji komunikacyjnych odgrywają tego typu konkursy. Wreszcie przedstawiciele klas (finaliści I części potyczek językowych) walczyli o tytuł zwycięzcy w konkursie „Z językiem polskim za pan brat”, nad którym bezpośrednio czuwały Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Beata Płotka. Tu mistrzami polskiej frazeologii, leksykologii i wymowy zostały dwie klasy- II g ( grupa w składzie: Katarzyna Kania, Agnieszka Wiśniewska, Paweł Wilczewski) i If (grupa w składzie: Kinga Grabe, Barbara Joachimczyk, Kamil Trocki), II miejsce zdobyła grupa uczniów kl.I g (Dominika Dopke, Zuza Łubian, Emilia Plichta), III miejsce przypadło uczniom kl.IIa (Agnieszce Dzięcielskiej, Annie Ebertowskiej, Michałowi Wierzbickiemu).

Nad całością konkursu czuwała przewodnicząca jury, wykładowca akademicki, dr Justyna Pomierska, wybitna znawczyni polszczyzny i kaszubszczyzny. Ona to również wygłosiła wykład pt. „zagrożony.pl” dotyczący zagrożeń, jakie niesie świat dla współczesnej polszczyzny i innych języków: ojczystych, narodowych, regionalnych. Słowa piosenki Anny Żebrowskiej „Ucz się polskiego” zamknęły naszą szkolną uroczystość. W przygotowanie całości imprezy byli zaangażowani wszyscy poloniści oraz bibliotekarki: M.Niemczuk i M.Wawrzyniak. Eliminacje konkursowe poprowadzili uczniowie kl.IIf : Julia Rutkowska, Bartek Baranowski.