30 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów. Za nami wspomnienia, wzruszenia, trochę humoru, podziękowania, życzenia i gratulacje. 

Sukcesy absolwentów napawają nas dumą i są źródłem ogromnej satysfakcji. Gratulujemy wszystkim, a szczególnie wyróżnionym Nagrodą Sobieskiego za najwyższe w szkole wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim:  Natalii Gostomskiej  (finalistka Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z przedmiotu Chemia, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego pt. Wygraj Indeks), Lilianie Guenther (finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej), Zuzannie Patok i Oghenetedze Oyeye (finalistka 50. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego)

Szczególne wyrazy uznania należą się uczniom, którzy mogą pochwalić się 100% frekwencją w ciągu trzech lat nauki w liceum - Adrianowi Pienczke i Patrykowi Podbiałowi. Ponadto, 12-osobowa grupa uczniów została wyróżniona nagrodami Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego za rozsławianie imienia szkoły w kraju i za granicą. Wyróżniliśmy naszych znakomitych aktorów, wokalistów, muzyków, literatów, sportowców. 

Słowa do maturzystów skierowała Pani Starosta Gabriela Lisius, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Ostrowska, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jacek Soczyk oraz przedstawiciele klas III  - Julia Jakubiak i Jakub Woliński.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej oraz piosenki nagrane przez nauczycieli, uczniów i absolwentów uświetniły uroczystość.

„Życzę Wam, abyście opuszczali mury „Sobieskiego” z przekonaniem, że warto byś dobrym człowiekiem i mądrym obywatelem, który patrzy szerzej i rozumie więcej” – powiedziała na koniec Katarzyna Bojke, Dyrektor Szkoły.