13 maja gościliśmy w naszym liceum panią mgr Michalinę Milewicz- Zalewską, która przeprowadziła wykład online z zakresu fizyki jądrowej dla pierwszych i drugich klas matematyczno - fizycznych, który planowany był już w poprzednim roku szkolnym, ale nie odbył się ze względu na pandemię. Ten sam wykład poprowadzony został dla klas dwujęzycznych w języku angielskim.

zdj002

Prelegentka jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Na początku młodzież przypomniała sobie zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej, dowiedziała się, że proton, neutron i elektron nie są najmniejszymi składnikami atomu, poznała różnicę pomiędzy promieniowaniem,  a rozszczepieniem.

W dalszej części wykładu prowadząca przedstawiła projekty badawcze i zastosowania energii jądrowej, między innymi Fizykę Wysokich Energii, energetykę jądrową i zastosowania w medycynie oraz zwróciła uwagę uczniów na to, że prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Jednak najczęściej nowe zastosowania są konsekwencją wyników tych badań.

Z wykładu dowiedzieliśmy się, że w życiu nie zawsze układa się tak, jak byśmy sobie tego życzyli i warto mieć plan B, a za rogiem czai się coś,  czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przed nami jest wiele do odkrycia….. 

Wszystkim słuchaczom życzymy nowych, inspirujących poszukiwań i rozważnego korzystania z tego, co jest już znane.