Jakie może być oblicze moralności? Jaki powinien być dom rodzinny? Czy zasady w nim panujące są zawsze wzorcem dla młodego pokolenia? Czy kołtuństwo, obłuda, egoizm to przeszłość? Te i inne pytania towarzyszyły uczestnikom Narodowego Czytania 2021, które odbyło się dnia 4 września br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

 zapowiedz 1

Tym razem czytana była jeden z najbardziej znanych i ciągle aktualnych utworów Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Pisarka, jak napisał Stanisław Brzozowski po ukazaniu się „Kaśki Kariatydy”, pokazywała wszystkie kłamstwa współczesnego Polaka pod kątem widzenia dostępnym jedynie kobiecie. Kobiece oko Zapolskiej dostrzegło obłudę pań Dulskich dbających o dobre imię rodziny, kultywujących cnoty niewieście, ukrywających niemoralne postępki członków rodziny („po to się ma cztery ściany i sufit, aby swoje brudy prać w domu”), określających jasno powołanie kobiety („powinna przejść przez życie cicho i spokojnie”), rodzących kolejne pokolenia kołtunów, hipokrytów.
Problemy te mogli dostrzec uważni odbiorcy wspólnego czytania, czyli uczniowie klas I. To już tradycja naszego liceum - kolejne edycje Narodowego Czytania są prezentowane nowym uczniom. Dobra polska literatura na dobry początek🙂. To wrześniowe spotkanie z polską literaturą zapoczątkowane w 2012 przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zostały wpisane w kalendarz corocznych imprez naszego liceum. Od 9 lat włączamy się w poznawanie literatury poprzez jej prezentacje w różnych formach, często teatralnych. Zawsze można liczyć na absolwentów, członków Teatru „Prawie Lucki”: Julii Lewańczyk, Moniki Płomin, Agaty Wickiej, Jakuba Korthalsa, ks. Przemysława Lewińskiego. Od wielu lat towarzyszy nam były aktor teatru prof. A. Luterka - kpt. p. Marek Wenta (jak widać miłość do teatru jest wieczna). Swego udziału nie odmówili także rodzice, którzy czytali wraz z dziećmi (obecnymi uczniami): p. Monika Plichta wraz córką Oliwią i p. Alicja Chojecka z synem Maksymilianem), nauczyciele (p. Barbara Malawska i p. Beata Płotka), bibliotekarka p. Beata Geffroy oraz uczniowie: Oliwia Lejman, Jacek Soczyk. Wcielanie się różnych osób w postać Dulskiej, Juliasiewiczowej czy Zbyszka Dulskiego pokazało, że każdy z czytających ma swoją wizję bohatera tragifarsy i chyba ta różnorodność była jednym z najciekawszych doświadczeń.
Nie zabrakło oprawy muzycznej, którą zapewniły: Marta Płotka i Izabela Wawrzyniak oraz prezentacji na temat biografii G. Zapolskiej przygotowanej przez Jacka Bruhna, prowadzącego wraz Zuzanną Dębiec konferansjerkę. Całości narodowego czytania towarzyszyła przygotowana przez p. Monikę Wawrzyniak wystawa zdjęć Gabrieli Zapolskiej oraz różnych wydań jej utworów.
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” niech powie, gdzie przebywa Aniela Dulska. Z takim apelem Z. Dębiec zwróciła się do swoich młodszych kolegów, aby byli świadomi faktu, że Dulska nie jest mieszkanką tylko Lwowa.
Nad całością wydarzenia czuwała niezmiennie Pani Profesor Edyta Łysakowska-Sobiczewska, która jak zawsze zadbała o niezapomnianą atmosferę i oprawę. Uroczystego otwarcia, jak i zakończenia „Narodowego Czytania” dokonała dyrektor szkoły – p. Katarzyna Bojke. Słowom podziękowania dla wszystkich twórców spotkania z dobrą literaturą towarzyszyły symboliczne białe róże.