Wzorem lat ubiegłych, 27 września 2021 r. obchodziliśmy w naszym liceum Europejski Dzień Języków. Święto języków europejskich zostało ustanowione z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku i jest znakomitą okazją do propagowania nie tylko nauki języków obcych, ale także różnorodności kulturowej.

nowy rozmiar

Trzeba przyznać, że tak właśnie było tego dnia w naszej szkole. W przygotowania do tego święta włączyła się bardzo duża część młodzieży. Klasy pierwsze były odpowiedzialne za najbardziej okazałą cześć tych obchodów, a mianowicie za „stoiska” kulturowe i kulinarne różnych krajów europejskich wystawione na holach szkolnych. Dzięki nim młodzież miała możliwość zapoznania się z ciekawostkami językowymi i kulturowymi. Ponadto, mogliśmy posmakować wielu smakołyków pochodzących z różnych kuchni europejskich, jak na przykład włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej oraz francuskiej. Co więcej, klasy drugie przygotowały quizy dotyczące wiedzy ogólnej i języka kilku krajów europejskich, w których udział brało szerokie grono naszych uczniów. Tego dnia odbył się również konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii, przygotowany i przeprowadzony przez p. Dominikę Serowy, a oceniany przez uczniów naszej szkoły zasiadających w jury. Z kolei, na ekranach umieszczonych na holach naszej szkoły można było oglądać prezentację na temat święta Dnia Języków, przygotowaną przez uczniów z klasy trzeciej.
Do obchodów Europejskiego Dnia Języków przyłączyła się również nasza biblioteka szkolna, która przygotowała wystawkę bogatego księgozbioru literatury w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Również na FB biblioteki szkolnej pojawiła się prezentacja książek oraz czasopism w języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim czy chińskim.