Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jakiś fragment rzeczywistości” to kolejne wydarzenie towarzyszące Ogólnopolskiemu Przeglądowi Małych Form Teatralnych im. A. Luterka. Wiąże się z twórczością Patrona roku 2021 i oczywiście Przeglądu, Tadeusza Różewicza.

plakatrozewicz


Młodzi adepci sztuki poetyckiej, idąc tropem Poety, inspirując się Jego tekstami i zdjęciami wśród śmieci (Adam Hawałej Śmietnik, Wrocław 2016) opowiadali o współczesnym świecie, jego teraźniejszości i przyszłości poprzez własne utwory.
Jury w składzie:
Dr Joanna Lisiewicz (przewodnicząca)
Teresa Karwowska
Michał Pabian
Edyta Łysakowska-Sobiczewska (sekretarz)
po zapoznaniu się z 42 utworami poetyckimi przyznało I nagrodę Darii Starowicz (Kraków) za wiersz „But (Elka)”.

Pozostałe równorzędne nagrody w wysokości otrzymali:

1. Agnieszka Prętki (Zielona Góra) za wiersz „Znalezisko”
2. Katarzyna Darczyńska (Mikołów) za wiersz „Śmie(r)ć”
3. Maciej Henryk Modzelewski (Białobrzegi) za wiersz „Powietrze- arche Anaksymenesa z Miletu”
4. Amelia Pudzianowska (Radom) za wiersz „Do ludożerców”,
5. Klaudia Szmigiel (Działoszyn) za wiersz „Śmieciowa miłość”.

W protokole jury czytamy, że wiersze laureatów oraz pozostałych twórców zostaną opublikowane w okolicznościowym almanachu i zaprezentowane podczas XV Konferencji Literackiej, która odbędzie się w grudniu br.

Ponadto Jury wyraziło uznanie wszystkim młodym poetom za wzięcie udziału w konkursie wymagającym poznania twórczości T. Różewicza- patrona roku 2021, zdjęć autorstwa Adama Hawałeja i popatrzenia na współczesny świat okiem Poety, który w sposób metaforyczny ukazuje współczesność jako śmietnik („Stara kobieta wysiaduje”, „Decybele”, „recycling”, „Przesypywanie”, „Nagle”). Jury przede wszystkim oceniało spójność z tematem konkursu, oryginalność myśli i formy, dobry warsztat pisarski, sposób wykorzystania twórczości Różewicza i odczytanie przesłania, jakie z sobą niesie (szczególnie interpretację śmieci).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!