Poeci nie zjawiają się przypadkiem
Z niebieskich do nas przybywają stron
Na zawsze niezgłębioną jest zagadką
Dlaczego z nami los swój dzielić chcą.

nowy

 Można tak powiedzieć o Mirosławie Odynieckim, któremu został poświęcony nasz konkurs. Nie pojawił się przypadkiem, był w naszych myślach, gdy nagle odszedł z tego świata i gdy powstała idea upamiętnienia go poprzez zorganizowanie konkursu dziennikarsko-literackiego. Wiemy, że już pojawili się Jego godni następcy: młodzi poeci, prozaicy, dziennikarze i fotoreporterzy.

W środę 19 stycznia br. w auli LO „Sobieski” odbyło się wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu „Otwieranie okna”. Inauguracji dokonała dyrektor p. Katarzyna Bojke, która przypomniała, że celem konkursu było upamiętnienie działań artystycznych i dziennikarskich, fotograficznych znanego nie tylko w Wejherowie redaktora, poety, animatora kultury - Mirosława Odynieckiego, ale także zachęcenie utalentowanej młodzieży (a o nią dbał szczególnie, zapraszając do udziału w Konkursie Jednego Wiersza, do drukowania juweniliów w tomiku „Poetyckie zakola rzeki Redy”, "Almanachach poetów Ziemi Wejherowskiej" czy zamieszczając wywiady nimi i ich wiersze w „Panoramie Powiatu”) do stworzenia prac w dwu kategoriach: Słowo i Obraz. „Otwieranie okna” miało być symbolicznym otwarciem się na świat, na samego siebie; nauką bacznego przyglądania się ludziom i ich otoczeniu, nauką dostrzegania spraw dostępnych oczom wnikliwego i wrażliwego obserwatora rzeczywistości oraz kształtowania umiejętności opowiedzenia ludzkich historii za pomocą słowa i obrazu.
Uzupełnieniem informacji o biografii i dokonaniach patrona konkursu była prezentacja na temat życia i twórczości patrona konkursu (absolwenta naszego liceum) przygotowana przez Nikolę Kreft, Mateusza i Piotra Dziadowiczów oraz nagranie TV „Kaszuby”. Miodynowi były także poświęcone dwa utwory śpiewane: „Poeci nie zjawiają się przypadkiem” w wykonaniu p. Barbary Malawskiej oraz „Linoskoczek” L. Moczulskiego w wykonaniu Mai Werczyńskiej. Po takiej dawce wiedzy i poezji śpiewanej nastąpił najważniejszy moment: odczytanie protokołu jury (p. Wioleta Majer-Szreder) i rozdanie nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom (sponsorzy byli bardzo hojni!), które wręczali: p. Gabriela Lisius -Starosta Wejherowski, p. Barbara Gusman - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz p. Adam Szulc - kierownik działu promocji WCK. Aby przybliżyć widzom różne interpretacje tematu „Otwieranie okna”, Kinga Plackowska, Kinga Maksymiuk, Zuzanna Dębiec oraz członkowie Teatru „Prawie Lucki”: Julia Czuryńska, Adriana Klinkosz, Oliwia Plichta, Natalia Szotrowska, Maks Chojecki, Wojciech Stanisławczyk czytali fragmenty utworów konkursowych. Czytaniu towarzyszyła muzyka w wykonaniu Anny Strankowskiej.
Patronat duchowy nad konkursem objęła żona M.Odynieckiego – Barbara, także absolwentka naszego liceum oraz aktorka teatru prof. Adama Luterka.
Zamknęliśmy „okno” naszego konkursu, by znów je otworzyć za jakiś czas i ponownie zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do kontynuowania dziennikarsko-literackich działań. Wierzymy, też, że adepci sztuki dziennikarskiej stworzą pracę na temat działań artystycznych Mirosława Odynieckiego.
E.Ł-S.

Protokół jury
I Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Dziennikarskiego
„Otwieranie okna” 2021


zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
pod patronatem Starosty Wejherowskiego, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
i Wejherowskiego Centrum Kultury oraz patronatem medialnym „Pulsu Wejherowa”, Radia „Gdańsk” i TTM „Chopin”.

Jury w składzie:
• Dr Wioleta Majer- Szreder- poetka, animatorka kultury, inicjatorka konkursu poetyckiego „Gniewińskie pióro” oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralno-Kabaretowego „Wieżowisko”;
• Marta Kowalska-Sobczyk- autorka monografii Regionalny Zespół Pieśni i Tańca »Kaszuby«
z Kartuz (2021), redaktorka Historii chóru »Pięciolinia« (1986–2016) autorstwa Tomasza Chyły (2016), autorka artykułów zamieszczanych w czasopismach naukowych i krytyczno-literackich, laureatka konkursów literackich i teatralnych;
• Alicja Długosz- nauczyciel języka polskiego, opiekun zespołu teatralnego „Alchemia”, współorganizator konkursu literacko-fotograficznego „Fotografia jest poezją, poezja jest fotografią”
• Małgorzata Nowak – fotograf, laureatka nagród krajowych i międzynarodowych w dziedzinie fotografii, m.in. tytuł Fresh Eyes Talents w Holandii, wyróżnienie podczas Tiff Festival
we Wrocławiu, wyróżnienie w konkursie Julii Margaret Cameron, w kategorii Techniki Alternatywne i.in.

po zapoznaniu się z 32 przesłanymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii Słowo:
I miejsce - Oliwia Plichta za opowiadanie „Żuki”
II miejsce - Maja Sikorska za wiersz „***” [pragnę od nowa]
III miejsce ex aequo – Adriana Fularczyk za opowiadanie „***” [Susan Moor],
Jacek Bruhn za opowiadanie ”Kawa”
Julia Lach za esej „W sprawie kobiet”
Wyróżnienia: Małgorzata Karkocka za wiersz „Okno”,
Aneta Klein za wiersz „Szara rzeczywistość”,
Oliwia Berlak za opowiadanie „Postscriptum arbitralnego szczęścia”
Ola Laskowska za opowiadanie „Krótka historia o uważnych oczach i czułym sercu”
W kategorii Obraz:
I miejsce – Anna Strankowska
II miejsce – Julia Marczyńska za zdjęcie pt. „Widmo”
III miejsce ex aequo – Katarzyna Lachowicz
Natalia Worach za cykl zdjęć: „cyberżycie”, „rok 202 (…)”. „to Aż ja”.
Nagrody Głównej oraz nagrody specjalnej za pracę poświęconą M.Odynieckiemu nie przyznano. Zdajemy sobie sprawę, że zebranie materiału na temat tej postaci wymaga wertowania książek, gazet, przeprowadzenia wywiadów, a tej możliwości nie dała uczestnikom panująca na świecie sytuacja. Wierzymy, że w kolejnej edycji naszego konkursu taka praca powstanie.
Każdy z uczestników przedstawił różne, niejednokrotnie zbyt dosłowne, interpretacje tematu przewodniego konkursu, stosując różne środki i formy wypowiedzi (wiersz, opowiadanie, esej, fotografia). Każdy zaprezentował oryginalny, subiektywny obraz jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Jurorzy wyrażają radość z powodu faktu pisania przez młodych ludzi wierszy, opowiadań; z chęci podjęcia próby stworzenia eseju. Jeszcze brakuje typowo dziennikarskiego podejścia do oglądanej rzeczywistości, a przecież tytuł konkursu miał być zachętą także dla przyszłych dziennikarzy.
Wszelkie działania służące budowaniu kultury są bardzo cenne i zasługują na czytanie, ale powinny też odznaczać się wysokim poziomem języka. Jurorzy sugerują konieczność podjęcia trudu nad cyzelowaniem stylu (wzbogacenia go różnymi środkami wyrazu, indywidualizowania wypowiedzi bohaterów) i języka (warto korzystać ze słowników, poradników dotyczących składni zdania, ortografii i zasad interpunkcji w formach prozatorskich. Artystów też obowiązują pewne reguły, chyba, że są między nimi neofuturyści 🙂.
Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za „otwarcie okna”, za „otwarcie się” na nasz konkurs, opowiedzenie swoich i cudzych historii w sposób zajmujący, a tym samym zachęcający do lektury. Nie porzucajcie piór (raczej laptopów), aparatów fotograficznych. Bądźcie dalej uważni i bacznie przyglądajcie się światu. Wasze prace są swoistą kroniką współczesności, a więc cennym źródłem wiedzy dla jej przyszłych badaczy.
Dziękujemy także opiekunom - zapewne pierwszym recenzentom Waszych prac - za wprowadzanie Was w świat literatury, zachęcanie do tworzenia, do wykorzystywania swych talentów. Pamiętajcie, że każdy z nich, jak mówi B. Shaw, „Nie jest nauczycielem, tylko towarzyszem podróży, którego zapytaliście o drogę”.