Taką właśnie nazwę nosi projekt Erasmus+, dzięki któremu w „Sobieskim” zgromadzili się przedstawiciele czterech krajów: organizatora, czyli Polski, a także Chorwacji, Estonii oraz Czech. Piąty uczestnik, Finlandia, towarzyszył swoim projektowym partnerom online. Naszymi gośćmi było po pięcioro uczniów z każdego kraju, towarzyszyły im po dwie nauczycielki. 

erasmus

Uczestnicy, którzy dotyczas komunikowali się za pośrednictwem Internetu, w końcu – mimo trwającej pandemii – mieli szansę poznać się i porozmawiać na żywo. Pięć dni, które spędzili w towarzystwie naszych uczniów oraz koordynatorek projektu, Natalii Kilińskiej i Natalii Kin, było naprawdę intensywnych. Wszyscy wzięli udział w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez dwie uczennice klasy 3g, Zuzannę Wójtowicz i Małgorzatę Różańską. W ciągu kolejnych dwóch dni uczniowie uczestniczyli w warsztatach: TIK - ,,Jak wykorzystać zadania i filmy w escape room” prowadzonych przez Natalię Kilińską oraz warsztatach matematycznych na temat prawdopodobieństwa i silni, które poprowadziła pani wicedyrektor szkoły, Anna Joachimiak. W tym samym czasie nauczycielki miały okazję, by wymienić doświadczenia z nauczycielami „Sobieskiego” - w ramach tzw. job shadowing obserwowały zajęcia prowadzone przez Barbarę Kaczykowską, Agnieszkę Knurek, Monikę Antoniuk, Dorotę Kuchanny-Ardigo, Barbarę Kołodziej oraz Annę Kamińską, a także chętnie brały udział w dyskusjach zarówno w trakcie odwiedzanych zajęć, jak i w pokoju nauczycielskim. Czas mijał bardzo szybko – kolejne trzy dni nasi goście spędzili, zwiedzając wraz z uczniami I LO Trójmiasto: Gdynię i Centrum Nauki Eksperyment, gdańską starówkę, centrum Hewelianum oraz Europejskie Centrum Solidarności. W trakcie wszystkich aktywności przygotowywali vlogi, w których upamiętnili swoje wrażenia i doświadczenia z pobytu w Polsce. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły bardzo szybko nawiązali nowe przyjaźnie i już nie mogą doczekać się kolejnych etapów projektu, czyli spotkań, które odbędą się kolejno w poszczególnych krajach, których przedstawiciele wraz z nami chcą odkrywać tajemnice nauki.

A tutaj relacja naszych gości z tygodniowego pobytu w Polsce.