Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

dyrektor mgr Katarzyna Bojke

Godziny przyjęć dyrektora
czwartek 16:00-18:00

wicedyrektor mgr Anna Joachimiak
wicedyrektor mgr Marzena Skrzynecka
wicedyrektor mgr inż. Radosław Brunke

Grono Pedagogiczne 2019/20

język polski/WOK:

 • mgr Mariola Cierocka
 • mgr Hanna Dettlaff (Liceum dla Dorosłych)
 • mgr Natalia Kin
 • mgr Barbara Malawska
 • mgr Edyta Łysakowska-Sobiczewska
 • mgr Beata Płotka
 • mgr Małgorzata Ruszkowska
 • dr Monika Żmudzka

 język angielski:

 • dr Olga Aleksandrowska
 • mgr Katarzyna Bojke
 • mgr Bernadeta Cieślak
 • mgr Lucyna Grzenkowicz
 • mgr Barbara Kaczykowska
 • mgr Anna Kamińska
 • mgr Aleksandra Kania
 • mgr Natalia Kilińska
 • mgr Agnieszka Knurek
 • mgr Dororta Tandek
 • mgr Małgorzata Zaborowska

język niemiecki:

 • mgr Sylwia Burchardt
 • mgr Angelika Krampa
 • mgr Martina Zienkiewicz

język francuski:

 • mgr Bożena Jezierska

język hiszpański

 • mgr Anna Jastrzębska

język łaciński:

 • dr Daria Keiss-Dolańska

język kaszubski

 • mgr Monika Lidzbarska

historia/WOS

 • mgr Piotr Bianga
 • mgr Ewa Brzoskowska
 • mgr Marcin Graczyk
 • mgr Jadwiga Jędrej
 • mgr Marcin Lilla
 • mgr Tadeusz Lech

 matematyka

 • mgr Grażyna Faehnrich
 • mgr Joanna Herbasz
 • mgr Anna Joachimiak
 • mgr Ewa Kass
 • mgr Wioletta Krot
 • mgr Iwona Kwidzińska
 • mgr Joanna Lekner
 • mgr Edward Mierzyński (Liceum dla Dorosłych)
 • mgr Maria Różańska

fizyka:

 • mgr Barbara Kołodziej
 • mgr Iwona Kwidzińska

chemia

 • mgr Aleksandra Kania
 • mgr Mariola Klein
 • mgr Marzena Skrzynecka

biologia:

 • mgr Monika Antoniuk
 • dr Dorota Kuchanny-Ardigo 
 • mgr Jadwiga Makurat (Liceum dla Dorosłych)

geografia:

 • mgr Tomasz Lesner
 • mgr Justyna Makowska-Bedynek

informatyka:

 • mgr inż. Radosław Brunke
 • mgr Ewa Kass
 • mgr Jan Gruba

podstawy przedsiębiorczości/ekonomia w praktyce:

 • mgr Aneta Kłosińska

wychowanie fizyczne:

 • mgr Marek Góralski
 • mgr Katarzyna Konopińska-Karbownik
 • mgr Beata Lenz
 • mgr Ewa Miziarska
 • mgr Artur Śmielak

edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Monika Wawrzyniak
 • mgr Tadeusz Lech

muzyka:

 • mgr Tomasz Lesner

religia:

 • mgr Hanna Kalota
 • mgr Tomasz Lesner
 • ks Adam Meger

 biblioteka

 • mgr Mirosława Niemczuk
 • mgr Monika Wawrzyniak

psycholog:

 • mgr Rafał Dębski

pedagog:

 • mgr Jolanta Szmuda