Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca - Justyna Ostrowska
Zastępca Przewodniczącej - Iwona Gorczyca
Sekretarz - Katarzyna Merc
Skarbnik - Dorota Łomińska
Członek Prezydium - Sylwia Piotrowska

Skład komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca - Joanna Wirkowska
Zastępca Przewodniczącej - Sylwia Zwara
Członek - Karolina Moska-Nikrant