Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca - Justyna Ostrowska
Zastępca Przewodniczącego - Jarosław Bieszke
Sekretarz - Katarzyna Merc
Skarbnik - Marzena Kummer
Członek Prezydium - Sylwia Wirkowska
 

Skład komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący - Joanna Wirkowska
Członek - Anna Bogdańska
Członek - Sylwia Zwara