Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący - Marcin Balakowski
Zastępca Przewodniczącego - Iwona Gorczyca
Sekretarz - Anna Szyc
Skarbnik - Dorota Grunholz - Łomińska
Członek Prezydium – Karolina Moska-Nikrant

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – Patrycja Ryńska
Zastępca Przewodniczącej - Alicja Szczygieł
Członek - Marcin Białas