Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca - Marcin Balakowski
Zastępca Przewodniczącej - Iwona Gorczyca
Sekretarz - Anna Szyc
Skarbnik - Dorota Grunholz - Łomińska
Członek Prezydium - Andrzej Lieske

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - Mariola Kwaśniewska
Zastępca Przewodniczącej - Alicja Szczygieł
Członek - Marcin Białas